trešdiena, 2016. gada 30. novembris

Adventes laiks


Pirmā Advente iezīmē skaisto, kluso un mīļo Ziemassvētku gaidīšanas laika sākumu. Tas ir pārdomu brīdis - laiks, kad atskatīties uz pagājušo gadu, padomāt labas domas par saviem mīļajiem un lēnām noslēgt visus šajā gadā nepadarītos darbus. Novēlam šo laiku pavadīt savu tuvāko cilvēku lokā, jo tā ir vieta, ko mēs visi saucam par savām mājām. Lai mierīgs un gaišs šis gaidīšanas laiks!

svētdiena, 2016. gada 20. novembris

18.11.2016.

Paldies visiem, kas bija kopā un piedalījās 
Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienā Izvaltā, 
un visiem ziedotājiem par īpaši sarūpēto sveicienu un dāvanu  - SALŪTU! 

SIA Stivuls /Uldis Stivriņš, zs Druvieši /Valdis Stivriņš, zs Korentes/Ēvalds Suveizda, SIA Iviks/Ivars Stivriņš, SIA Bolti/Artūrs Pavļuķevičs, biedrība Izvaltas mednieks/Jāzeps Krīviņš, biedrība ATTĪSTĪBAI/Inga un Jānis Leikumi, zs Meža vēji/Anda un Donāts Leikumi, zs Birztaliņas/Veronika Leitāne un Jānis Platacis, zs Pumpuri/Sokolovsku ģimene, 
Zaiga un Raitis Vītoli, Liene Leikuma-Rimicāne un Juris Rimicāns, Edgars Dzenis, Lolita Proma, Voldemārs Leikums, Anita Krīviņa un Irēna Krīviņa, Svetlana un Alberts Stivriņi, 
Irēna un Viktors Tarvidi, Irēna Delvere, Ināra Botore-Tumova, Aija Japiņa,
Anastasija Platace un Inese Platace, Ligita un Jānis Bogdāni, Ligita Stivriņa, Līvija Bogdāne un salūta iemūžinātājai Arīnai Miščenko.
Pateicoties ziedotājiem, brīvprātīgā darba veicējiem, viņu brīvprātīgajam darbam un sarūpētajai īpašajai dāvanai, ir gandarījums, ka kopīgi varam veidot pasauli ap mums labāku un skaistāku!

pirmdiena, 2016. gada 14. novembris

LR 98.gadadienas pasākumam

Vienīgi pateicoties ziedotājiem, ir iespēja īstenot daudzus labdarības projektus/pasākumus, kas palīdz Izvaltas pagastam kļūt saturā un iespējās bagātākam.
Ikviens ziedotājs var atstāt par sevi nezūdošu liecību un iemūžināt savu vārdu vai uzņēmuma nosaukumu. Aicinām Jūs ziedot, lai varētu īstenot uzsāktos un nākamos labos darbus!
JŪSU ZIEDOJUMS PALĪDZĒS 18.11.2016., Izvaltā:
Veidot svētku sajūtu Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienā. Būt kopā domās, sirdīs un darbos ar Latviju!
Rekvizīti:
Biedrība "ATTĪSTĪBAI"
Reģ. Nr. 40008174530
Banka: AS Swedbank
Konts: LV86HABA0551030604297
SWIFT kods: HABALV22
Ziedojuma mērķī, lūdzam norādīt – LR 98.gadadienas pasākumam.