ceturtdiena, 2019. gada 12. septembris

Kultūras un latviskās vides dažādošana Izvaltas pagastā

Projekts „Kultūras un latviskās vides dažādošana Izvaltas pagastā” atbalstīts projektu konkursā  „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Sabiedriskā labuma projekta rīcībā 2.2. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.

pirmdiena, 2019. gada 26. augusts

"Vides sakārtošana un jaunu objektu izveide Izvaltas ciemata centrā"

Projekts "Vides sakārtošana un jaunu objektu izveide Izvaltas ciemata centrā" īstenots pateicoties Krāslavas novada domes finansējumam projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi”.

No seniem laikiem saglabājies ticējums – Ja dzirnavas griežas, tātad apkārt valda labklājība. Nekas mums netraucē iegriezt labklājību savā mājā, savā dārzā, savā Izvaltas pagastā ar dekoratīvo dzirnavu spārniem. 


otrdiena, 2019. gada 28. maijs

Iedzīvotāji veido savu vidi

Saskaņā ar vērtēšanas komisijas viedokli un šī gada 30.maija domes lēmumu finansējums 2019.gadā tiek piešķirts 14 projektiem pilnā pieprasījuma apjomā, savukārt 10 projektiem – ar daļēji samazinātu finansējumu. Kopējais piešķirtais finansējums pašvaldības 2019.gada budžetā - 12092,34 EUR. Līgumi ar projektu vadītājiem tiks noslēgti līdz jūnija vidum, projektu īstenošana lielākoties plānota līdz septembra beigām.

Iesaistīties brīvprātīgajā darbā dzimtajā novadā nozīmē ielikt daļiņu no sevis – savas domas, savu darbu, savu enerģiju un laiku … Paldies visiem projektu darbarūķiem par dalību un lai spraiga, iedvesmojoša, jautra, komandas darba pilna projektu īstenošana!


Daļēji tika atbalstīts (ar samazinātu finansējumu) IVSV biedrības „ATTĪSTĪBAI” projekts "Vides sakārtošana un jaunu objektu izveide Izvaltas ciemata centrā, Saules iela 1, Izvalta, Krāslavas novads".

Avots: www.kraslava.lv

LEADER konkursa 6. kārta noslēgusies

2019. gada 8. maijā noslēdzās Krāslavas rajona partnerības izsludinātais LEADER projektu konkurss aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" skatīt 

Apstiprināti 6. kārtas vērtēšanas rezultāti šeit

Avotshttp://www.kraslavaspartneriba.lv

otrdiena, 2018. gada 31. jūlijs

Divu pludmales volejbola laukumu izveide Izvaltā, Saules ielā 1 - Projektu konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi 2018”


Projekts pilnveidoja sporta vidi, tika sakopta sabiedriski pieejama teritorija, dažādotas iespējas aktīvai un pilnvērtīgai brīvā laika izmantošanai. 

Tika sakopta teritorija – aizbērtas, izlīdzinātas bedres un iesēts zālājs, iegādāts un uzstādīts volejbola laukumu aprīkojums, uzbērtas tīras smiltis. 


Izveidotie divi pludmales volejbola laukumi, nodrošinās ikdienā kvalitatīvus un regulārus treniņus lielam skaitam sportot gribētāju Izvaltā, un kur būs iespējams organizēt pludmales volejbola sacensības/turnīrus. Pirmās sacensības jau notikušas.
Pludmales volejbola turnīru organizēja biedrība „ATTĪSTĪBAI”, sacensībās piedalījās piecas komandas – katrā bija atļauts pieteikt divus cilvēkus. Spēlēt gribētāju pulks nebija liels (5 komandas), taču spēles bija interesantas, jo līmenis bija ļoti labs un vajadzēja pacīnīties, lai noskaidrotu uzvarētājus. Turnīra 1. vietu izcīnīja M.Leikums un G. Stivriņš, 2. vietā ierindojās J.Leikums un J.Krīviņš, 3. vietā - A.Dzalbs un R.Čerpinskis. I-III vietas ieguvēji apbalvoti ar medaļām un balvām. Par turnīra labāko spēlētāju atzīts M.Ķeris, kurš apbalvots ar kausu. Ārpus pjedestāla palika J.Leikums/M.Ķeris un V.Vasiļjevs/A.Undzēns.

Kopā jautrāk 2018

Sporta spēles „Kopā jautrāk - 2018!”  organizētas, lai turpinātu 2014. aizsākto un 2015., 2016., 2017. gados turpināto aktivitāti Izvaltā, kas ir ieguvusi plašu popularitāti. Spēlēs galvenais nav sportiskā sagatavotība, bet gan sportiskais gars un atraktivitāte, iespēja sadarboties dažāda vecumposma cilvēkiem, tā  popularizējot veselīgu dzīvesveidu.
Tās tika organizētas 28.07.2018. un papildināja Izvaltas  svētku programmu ar sporta aktivitātēm:
-          Piepūšamās atrakcijas    
Priecīgi, nodarbināti bērni un laimīgi, atpūtušies vecāki! Šai atrakcijai četru ar pusi stundu garumā netrūka apmeklētāju - viena grupa lēkā, otra gaida savu rindu. Jāpiebilst, ka atjautīgākie bērni pamanījās būt visās grupās :-), citi piedalījās citās sporta aktivitātēs.
Lēkāt pa piepūšamo atrakciju bērniem bija jautra spēle un labs fitness.-          Trāpi mērķī
Ļoti populāra aktivitāte. Piedalījās vairāk kā 50 dalībnieki. 
-          Stafetes:
3 punkti - ritenis/komandas darbs, teniss ar švammi/uz precizitāti, slēpes/komandas darbs

-          Pludmales volejbols