trešdiena, 2018. gada 6. jūnijs

Aicinām svētku dalībniekus, atbalstītājus!
Uzmanību! Izvaltas svētki šogad būs jūlija beigās!

ceturtdiena, 2018. gada 10. maijs

Paldies visiem par kopā būšanu 04.05.2018.

 Paldies lieliskajiem pašdarbnieku kolektīviem, kas 4.maija BALTĀ GALDAUTA svētku dienu IZVALTĀ padarīja tik krāšņu! Paldies visiem par kopā būšanu!trešdiena, 2018. gada 25. aprīlis


Jauns konkurss - īsteno ideju Krāslavas novadā!


Krāslavas novada dome aicina Krāslavas novadā deklarētus iedzīvotājus no 31 gada vecuma piedalīties biznesa ideju īstenošanā un iesniegt pieteikumus konkursam „Īsteno ideju Krāslavas novadā!”
 Konkursa mērķis ir sekmēt darba vietu radīšanu, jaunu un inovatīvu preču un pakalpojumu veidošanu, sekmēt jaunu uzņēmumu veidošanos Krāslavas novadā.
Tā ir iespēja talantīgākajiem un uzņēmīgākajiem mūsu novada iedzīvotājiem saņemt finansiālu atbalstu līdz 4000 eiro savu prasmju un zināšanu turpmākai attīstībai.
Projektus var iesniegt Krāslavas novadā deklarētie iedzīvotāji no 31 gada vecuma, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību vai komercdarbību Krāslavas novadā, un uzņēmēji (uzņēmēju dibinātājs/i no 31 gada vecuma), kuru apgrozījums ir līdz 50 000 EUR noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas.
Projektu pieteikumu pieņemšana notiks no 2018. gada 4.aprīļa līdz 2018. gada 11. maijam plkst. 13.00.
Konkursa pieteikumus var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu Krāslavas novada pašvaldībai, Rīgas ielā 51, Krāslavā, LV-5601.
Kontaktpersona: Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore Agita Ļebedkova, tālr. 65620286, 28304906, e-pasts: agita.lebedkova@kraslava.lv.
Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties šeit
 Agita Ļebedkova,uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore

Avots: www.kraslavasvestis.lv

pirmdiena, 2018. gada 26. februāris

Zemledus makšķerēšanas sacensību “Izvalta 2018” protokols 25.02.2018.N.p.k.
Vārds, uzvārds
Loms g
Vieta
1.
Valērijs Vasiļjevs
897
I
2.
Edgars Lozda
571

II
3.
Mihails Jakovļevs
336
III
4.
Vladislavs Subotjalo
302

5.
Uģis Koņuševskis
292

6.
Dinārs Gorniks
262

7.
Edgars Truls
210

8.
Aivars Stepiņš
182

9.
Jānis Leikums
170

10.
Raivis Stivriņš
109

11.
Juris Rimicāns
101

12.
Jānis Stivriņš
83

13.
Valdis Stivriņš
60

14.
Agnija Tama
49

15.
Raitis Vītols
-

16.
Andris Undzēns
-

piektdiena, 2018. gada 16. februāris

Zemledus makšķerēšanas sacensības "Izvalta 2018"


Nolikums
1. Sacensību mērķi un uzdevumi.
1.1. Popularizēt makšķerēšanu kā dabai un videi draudzīgu sportiska rakstura vaļasprieku, veicināt Izvaltas, Krāslavas novada un ciemiņu makšķernieku savstarpējo saskarsmi un vienotību.
1.2. Veicināt makšķernieku individuālo meistarību un noskaidrot spēcīgākos individuālos zemledus makšķerniekus sacensību dalībnieku vidū.
2. Sacensību organizētājs.
2.1. Biedrība "ATTĪSTĪBAI".
2.2. Par norises vietas sagatavošanu un sakopšanu pēc pasākuma atbild organizētājs.
2.3. Par dalībnieku personiskajām mantām organizators atbildību nenes.
3. Norises laiks un vieta, pieteikšanās un reģistrācija.
3.1. Sacensības notiek 2018. gada 25.februārī no plkst. 10:00 līdz 13:30 Sargavas ezerā, Izvaltas pagastā, Krāslavas novadā.
3.2. Pulcēšanās un reģistrācija sākot no pulksten 09:30 – 10:00 Sargavas ezera pludmale (Cibuļska pusē).
3.3. Sacensību atklāšana un instruktāža sacensību bāzes vietā plkst. 10:00.
3.5. Makšķerēšana visiem dalībniekiem notiek no plkst. 10:00 līdz plkst. 13:30 (ar tiesībām makšķerēšanu beigt arī ātrāk).
3.6. Sacensību noslēgums un uzvarētāju apbalvošana – no pulksten 14:00.
4. Sacensību noteikumi, dalībnieki, vērtēšana un apbalvošana.
4.1. Personām, jābūt klāt derīgai „Makšķerēšanas kartei” un personu apliecinošam dokumentam.
4.2Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu. Bērni, drīkst būt tikai vecāku pavadībā.
4.3. Sacensību dalībniekiem (makšķerniekiem) atļauts izmantot 1(vienu) makšķeri, kura aprīkota ar 1(vienu) jebkura veida āķi (mormišku).
4.4. Pārvietošanās makšķerēšanas laikā brīva pa norobežoto Sargavas ezera daļu, ievērojot attālumu ne mazāku par 5m no citiem makšķerniekiem.
4.5. Katram dalībniekam ir tiesības aizņemt divus āliņģus, kurus ir tiesības apzīmēt individuāli.
4.6. Sacensību dalībnieki ir personīgi atbildīgi par drošību makšķerēšanas laikā.
4.7. Sacensībās tiek vērtēts individuālais dalībnieka rezultāts.
4.8. Pēc makšķerēšanas pabeigšanas lomu obligāti jāuzrāda sacensību tiesnešiem sacensību bāzes vietā.
4.8.1 Par uzvarētāju tiek noteikts tas dalībnieks, kurš lomā iegūs lielāko zivju kopsvaru. Zivju suga, kuru neieskaita lomā par galveno balvu - līdaka.
4.8.2. Par pārējo balvu ieguvējiem tiks noteikti dalībnieki, kuri lomā iegūs lielāko vai mazāko zivi mērot pēc svara.
4.9. Uzvarētājiem balvas.