pirmdiena, 2018. gada 26. februāris

Zemledus makšķerēšanas sacensību “Izvalta 2018” protokols 25.02.2018.N.p.k.
Vārds, uzvārds
Loms g
Vieta
1.
Valērijs Vasiļjevs
897
I
2.
Edgars Lozda
571

II
3.
Mihails Jakovļevs
336
III
4.
Vladislavs Subotjalo
302

5.
Uģis Koņuševskis
292

6.
Dinārs Gorniks
262

7.
Edgars Truls
210

8.
Aivars Stepiņš
182

9.
Jānis Leikums
170

10.
Raivis Stivriņš
109

11.
Juris Rimicāns
101

12.
Jānis Stivriņš
83

13.
Valdis Stivriņš
60

14.
Agnija Tama
49

15.
Raitis Vītols
-

16.
Andris Undzēns
-

piektdiena, 2018. gada 16. februāris

Zemledus makšķerēšanas sacensības "Izvalta 2018"


Nolikums
1. Sacensību mērķi un uzdevumi.
1.1. Popularizēt makšķerēšanu kā dabai un videi draudzīgu sportiska rakstura vaļasprieku, veicināt Izvaltas, Krāslavas novada un ciemiņu makšķernieku savstarpējo saskarsmi un vienotību.
1.2. Veicināt makšķernieku individuālo meistarību un noskaidrot spēcīgākos individuālos zemledus makšķerniekus sacensību dalībnieku vidū.
2. Sacensību organizētājs.
2.1. Biedrība "ATTĪSTĪBAI".
2.2. Par norises vietas sagatavošanu un sakopšanu pēc pasākuma atbild organizētājs.
2.3. Par dalībnieku personiskajām mantām organizators atbildību nenes.
3. Norises laiks un vieta, pieteikšanās un reģistrācija.
3.1. Sacensības notiek 2018. gada 25.februārī no plkst. 10:00 līdz 13:30 Sargavas ezerā, Izvaltas pagastā, Krāslavas novadā.
3.2. Pulcēšanās un reģistrācija sākot no pulksten 09:30 – 10:00 Sargavas ezera pludmale (Cibuļska pusē).
3.3. Sacensību atklāšana un instruktāža sacensību bāzes vietā plkst. 10:00.
3.5. Makšķerēšana visiem dalībniekiem notiek no plkst. 10:00 līdz plkst. 13:30 (ar tiesībām makšķerēšanu beigt arī ātrāk).
3.6. Sacensību noslēgums un uzvarētāju apbalvošana – no pulksten 14:00.
4. Sacensību noteikumi, dalībnieki, vērtēšana un apbalvošana.
4.1. Personām, jābūt klāt derīgai „Makšķerēšanas kartei” un personu apliecinošam dokumentam.
4.2Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu. Bērni, drīkst būt tikai vecāku pavadībā.
4.3. Sacensību dalībniekiem (makšķerniekiem) atļauts izmantot 1(vienu) makšķeri, kura aprīkota ar 1(vienu) jebkura veida āķi (mormišku).
4.4. Pārvietošanās makšķerēšanas laikā brīva pa norobežoto Sargavas ezera daļu, ievērojot attālumu ne mazāku par 5m no citiem makšķerniekiem.
4.5. Katram dalībniekam ir tiesības aizņemt divus āliņģus, kurus ir tiesības apzīmēt individuāli.
4.6. Sacensību dalībnieki ir personīgi atbildīgi par drošību makšķerēšanas laikā.
4.7. Sacensībās tiek vērtēts individuālais dalībnieka rezultāts.
4.8. Pēc makšķerēšanas pabeigšanas lomu obligāti jāuzrāda sacensību tiesnešiem sacensību bāzes vietā.
4.8.1 Par uzvarētāju tiek noteikts tas dalībnieks, kurš lomā iegūs lielāko zivju kopsvaru. Zivju suga, kuru neieskaita lomā par galveno balvu - līdaka.
4.8.2. Par pārējo balvu ieguvējiem tiks noteikti dalībnieki, kuri lomā iegūs lielāko vai mazāko zivi mērot pēc svara.
4.9. Uzvarētājiem balvas.

otrdiena, 2018. gada 23. janvāris

Plānotie pasākumi 2018.gadā un realizētie projekti 2011-2017

2018.gadā:
"Zemledus makšķerēšanas sacensības Izvalta 2018" - februāris
"Baltā galdauta svētki 2018" - 4.maijs

Realizētie projekti 2011-2017:
* Projekts “No sava dārza, savam galdam Izvaltā”/2017.gads
* Projekts “Atpūtas parka izveide-Bērnu rotaļu laukums”/2017.gads
* Projekts “Estrādes izveide brīvā dabā Izvaltā un pirmie Izvaltas svētki”/2016.gads
* Projekts "Dzīvot aktīvi, dzīvot Izvaltā!"/2015.-2016.
* Projekts Sporta spēles "Kopā jautrāk!"/2015.gads
* Projekts "Izvaltas ciemata centra labiekārtošana"/2015.gads
* Projekts "Deju plača izveide Izvaltā"/2015.gads
* Projekts "MĀCĀMIES UN DARĀM KOPĀ!"/2015.gads
* Projekts "Soli tālāk!"/2015.gads
* Projekts "Izvaltas kapu vārtu atjaunošana"/2014.gads
* Projekts "Kopā ar un par bērniem"/2014.gads
* Projekts "Kopā jautrāk!"/2014.gads
* Projekts "Soli tālāk!"/2014.gads
* Projekts "AUDZ un DARI lielākas lietas"/2013.-2015.gadi
* Projekts "Padod, es celšu!" /2013.gads
* Projekts "Izaugsme - attīstībai" /2013.gads
* Projekts "ACTI Izvaltā" /2013.gads
* Projekts "Vasaras zaļā akadēmija"/2013.gads
* Projekts "Soli tālāk!"/2012.-2013.gads
* Projekts "Our Tourism is our Common History"/2012.gads
* LEADER projekts "BLPI izveide Izvaltā"/2012.gads
* Projekts "Kopienu darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un nabadzības mazināšanai"/2012.gads
* Projektu konkurss "Mēs paši!" /2011.gads
* Projekts "Rainbow - oda the diversity" /2011.-2013.g.
* Projekts "Pilsonis" /2011.gads
* SFL projekts "Pilnvērtīgu dzīvi visiem!" 2 posmi


trešdiena, 2018. gada 17. janvāris

AICINĀJUMS KĻŪT PAR SAIMNIEKIEM SAVAM SAIMES GALDAM

Borisa un Ināras Teterevu fonds turpina atbalsta programmu uzņēmīgajiem un rosīgajiem “Pats savam saimes galdam”. Aicinām bezpeļņas organizācijas, kuras vēlas palīdzēt grūtībās nonākušiem cilvēkiem veikt zemkopības darbus pārtikas sagādāšanai savam saimes galdam, līdz 31. janvārim pieteikt projektu idejas.
Šīs programmas ietvaros Borisa un Ināras Teterevu fonds atbalsta darbīgu bezpeļņas organizāciju centienus iesaistīt grūtībās nonākušus, taču uzņēmīgus un rosīgus savas apkaimes iedzīvotājus darbos, kas uzlabo viņu dzīves apstākļus.

http://lr1.lsm.lv

http://www.teterevufonds.lv

otrdiena, 2017. gada 31. oktobris

“No sava dārza, savam galdam – Izvaltā!” - pirmais gads

 25. oktobrī Bulduru Dārzkopības vidusskolā pulcējās tās 15 bezpeļņas organizācijas, kuru vadībā grūtībās nonākušās ģimenes 21 novadā saņēma sēklas, stādus un dārza kopšanas piederumus, lai pašu rokām veiktu zemkopības darbus pārtikas sagādāšanai savas saimes galdam. To starpā – Krāslavas novada Izvaltas pagasta biedrība „Attīstībai” un Indras pagasta biedrība „Stāvēt aizliegts”.
 Programmas ietvaros zemkopības darbos šogad iesaistījās 436 Latvijas ģimenes, aptverot 1581 cilvēku, viņu vidū – 690 cilvēkus no Latgales. Šo iespēju ģimenes saņēma Borisa un Ināras Teterevu fonda jaunās programmas „Pats savam saimes galdam” ietvaros. Fonda atbalsts grūtībās nonākušām ģimenēm turpināsies arī 2018. gadā.