otrdiena, 2020. gada 18. februāris

Kultūras un latviskās vides dažādošana Izvaltas pagastā

Piedaloties biedrības "Krāslavas rajona partnerība" izsludinātajā LEADER konkursā, biedrība "ATTĪSTĪBAI" saņēmusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansiālu atbalstu, rezultātā ir īstenots LEADER projekts "Kultūras un latviskās vides dažādošana Izvaltas pagastā" Nr. 19-03-AL33-A019.2202-000005. Projekta rezultātā iegādāti: tautas tērpu un apavu komplekti (11 vīriešu un 11 sieviešu) un tautas mūzikas instrumenti (9).

Jaunie tērpi un mūzikas instrumenti dod iespēju padarīt krāsainākus un skanīgākus senioru deju kopas "ŠALTUPE" un bērnu folkloras kopas "MOZĪ LATGALĪŠI" koncertus. Prieks ir gan dejotājiem, gan dziedātājiem, gan skatītājiem.
Projektā iegādātais aprīkojums veicina Izvaltas pagasta un Krāslavas novada sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu, jo projektā iegādātie tautas tērpi un tautas mūzikas instrumenti tiks arī nākotnē izmantoti pasākumos, popularizējot nemateriālās kultūras daudzveidību, stiprinot latvisko, vietējo identitāti.
Jau noticis pirmais pasākums "Večerinka Izvaltā", kas saistīts ar dziedāšanu, mūzikas instrumentu spēli, tautas dejām, sabiedrības izpratnes veicināšanu par Latgales kultūru un tradīcijām. 
Patreiz gatavojamies otrajam pasākumam "Večerinka Izvaltā" un Latgales vēsturiskā novada deju svētku repertuāra pārbaudes skatei. Senioru deju kopa "Šaltupe" un bērnu folkloras kopa "Mozī latgalīši" cieši sadarbojas un svētkos skan latviešu, latgaliešu tautas dziesmas, abu kolektīvu stāstnieku stāsti, tiek izdejotas dejas un rotaļas.

ELFLA finansējums: 7855.29 EUR (90 % atbalsta intensitāte no attiecināmām izmaksām).
Krāslavas novada pašvaldības finansējums: 872.81 EUR
Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesnieguma konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" - Biedrības "Krāslavas rajona partnerība" darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014. - 2020. gadam 2.2. rīcības "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem". 
                                                                                                        

Projekta vadītāja Inga Leikuma

pirmdiena, 2019. gada 16. decembris

Mans reģions, mana Eiropa, mana nākotne

Laiks laukiem! Ko Eiropa dara kaimiņmājā? Kampaņas organizatori BDR “Latvijas Lauku forums“ (LLF) un BDR "Krāslavas rajona partnerība", 2019. gada 11. un 12. decembrī rīkoja divas tikšanās.
11. decembrī, iedvesmojāmies vides izglītības un kultūras centrā "Ķepa",  uzklausījām mērķtiecības pieredzi stāstīs jauni cilvēki, kuri radoši attīstījuši uzņēmējdarbību un īstenojuši iniciatīvas biedrību paspārnē. 12. decembrī, Indrā izzinājām veiksmīgas uzņēmējdarbības izaugsmes stāstus un iepazināmies ar Laimes muzeju.
www.facebook.com/kraslavaspartneriba

sestdiena, 2019. gada 2. novembris

Iedzīvotāju Forums Krāslavā

Iedzīvotāju forums, kurā iedzīvotāji vērtēja savas apkaimes dzīves vides kvalitāti, apsprieda  lēmumus par pārmaiņām, ko vēlas piepildīt jau tuvākajā nākotnē, un vienojās par to, kā pašu spēkiem vai ar institūciju atbalstu to izdarīt. Foruma rezultātā iedzīvotāji izveidoja konkrētus priekšlikumus ideju īstenošanai, bet LPR iekļaus priekšlikumus reģiona attīstības dokumentos.

Viedokļi un diskusijas nākotnei.

Memoranda parakstīšana. Jau 30. oktobrī notika NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde, kur foruma atziņas bija darba kārtībā.

ceturtdiena, 2019. gada 12. septembris

Kultūras un latviskās vides dažādošana Izvaltas pagastā

Projekts „Kultūras un latviskās vides dažādošana Izvaltas pagastā” atbalstīts projektu konkursā  „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Sabiedriskā labuma projekta rīcībā 2.2. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.


pirmdiena, 2019. gada 26. augusts

"Vides sakārtošana un jaunu objektu izveide Izvaltas ciemata centrā"

Projekts "Vides sakārtošana un jaunu objektu izveide Izvaltas ciemata centrā" īstenots pateicoties Krāslavas novada domes finansējumam projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi”.

No seniem laikiem saglabājies ticējums – Ja dzirnavas griežas, tātad apkārt valda labklājība. Nekas mums netraucē iegriezt labklājību savā mājā, savā dārzā, savā Izvaltas pagastā ar dekoratīvo dzirnavu spārniem. 


otrdiena, 2019. gada 28. maijs

Iedzīvotāji veido savu vidi

Saskaņā ar vērtēšanas komisijas viedokli un šī gada 30.maija domes lēmumu finansējums 2019.gadā tiek piešķirts 14 projektiem pilnā pieprasījuma apjomā, savukārt 10 projektiem – ar daļēji samazinātu finansējumu. Kopējais piešķirtais finansējums pašvaldības 2019.gada budžetā - 12092,34 EUR. Līgumi ar projektu vadītājiem tiks noslēgti līdz jūnija vidum, projektu īstenošana lielākoties plānota līdz septembra beigām.

Iesaistīties brīvprātīgajā darbā dzimtajā novadā nozīmē ielikt daļiņu no sevis – savas domas, savu darbu, savu enerģiju un laiku … Paldies visiem projektu darbarūķiem par dalību un lai spraiga, iedvesmojoša, jautra, komandas darba pilna projektu īstenošana!


Daļēji tika atbalstīts (ar samazinātu finansējumu) IVSV biedrības „ATTĪSTĪBAI” projekts "Vides sakārtošana un jaunu objektu izveide Izvaltas ciemata centrā, Saules iela 1, Izvalta, Krāslavas novads".

Avots: www.kraslava.lv

LEADER konkursa 6. kārta noslēgusies

2019. gada 8. maijā noslēdzās Krāslavas rajona partnerības izsludinātais LEADER projektu konkurss aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" skatīt 

Apstiprināti 6. kārtas vērtēšanas rezultāti šeit

Avotshttp://www.kraslavaspartneriba.lv