trešdiena, 2016. gada 8. jūnijs

Ar LMT atbalstu Krāslavas novadā tiks pilnveidotas sabiedriskās dzīves aktivitātes.
  
07.06.2016., Krāslavas KN svinīgi tika paziņoti un apbalvoti četri "LMT Latvijai" Krāslavas novada uzvarētāji. Pateicoties iegūtajam finansējumam, projekta ietvaros Krāslavā tiks izveidota sensoro sajūtu istaba pirmsskolas bērniem, uzstādīti visiem pieejami āra trenažieri, bet pirmo Izvaltas svētku svinēšanai izveidota brīvdabas estrāde. Balsojumā vislielāko atbalstu guva iecere pilnveidot Varavīksnes vidusskolas stadionu jauno futbolistu ērtākai sportošanai.

Apbalvošanas pasākumā, kurā pulcējās projektu finālisti, uzvarētājus paziņoja un finālistus sveica Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, LMT viceprezidents Alfs Janevics un LMT biznesa klientu centra “Daugavpils” vadītāja Edīte Faibuševiča.

No 18 konkursa ietvaros saņemtajām projektu idejām iedzīvotāju balsošanai visas tika izvirzītas otrajai kārtai. Apkopojot balsojuma rezultātus, kopumā tika saņemtas 5443 balsis.

“Paldies visiem projektu iniciatoriem par ieguldīto darbu! Visas projektu idejas ir skaistas, un jācer, ka tās šajā konkursā vai citā veidā, nākotnē tiks īstenotas. Konkursa pievienotā vērtība nenoliedzami ir arī projekta atbalstītāju komandas darbs un pašvaldības iestāžu, biedrību un iedzīvotāju grupu saliedēšanās, gluži sportiskā azartā, vienotam mērķim,” piebilst konkursa koordinatore Krāslavas novadā, Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe.

Konkursa pirmajā kārtā projektus vērtēja LMT un Krāslavas novada pašvaldības žūrija. Lai noteiktu uzvarētājus un finansējuma saņēmējus, par Krāslavas novada otrajā kārtā izvirzītajiem projektiem balsot varēja Krāslavas novada pašvaldībā, kā arī interneta vietnes www.lmt.lv sadaļā “LMT Latvijai”. Savukārt LMT klienti varēja balsot arī īsziņas veidā. 

Krāslavas novadā “LMT Latvijai” uzvarējušie projekti:

1. Mēs par pievilcīgu futbolu!

Biedrība “Futbola klubs “Krāslava”” pilnveidos Varavīksnes vidusskolas stadionu. Ierīkojot aizsargtīklu aiz futbola vārtiem, netiks tērēts laks, skrienot pēc bumbas, un spēles norisinātos spraigāk. Padomāts arī, lai spēles rezultātu elektroniskā veidā būtu iespēja uzreiz redzēt uz tablo.
Projekta iesniedzējs: Biedrība “Futbola klubs “Krāslava””
Piešķirtais finansējums: 2000 EUR

2. Sajūti, sadzirdi, saskati, satausti...

„Pīlādzītis” brīvajā telpā tiks izveidota sensoro sajūtu istaba, kurā ar krāsu, taustes, skaņu un aromterapiju palīdzību pirmsskolas vecuma bērniem būs iespēja attīstīt sensorās sajūtas, domāšanu un runu. Bērniem ar īpašām vajadzībām būs iespēja relaksēties.
Projekta iesniedzējs: Jeļena Vorošilova, biedrība „Pīlādzītis klubs”
Piešķirtais finansējums: 1987 EUR

3. Brīvdabas trenažieru iegāde un uzstādīšana Krāslavā

 Projekta ietvaros tiks iegādāti 3 dažādi āra trenažieri: krūšu trenažieris, svārsts – tvisters un trenažieris „Slēpotājs”. Āra trenažieri tiks uzstādīti Pils ielā 5, Krāslavā, un tos varēs izmantot ikviens sev ērtā laikā. Veidojam saturīga brīvā laika pavadīšanas vidi kopā!
Projekta iesniedzējs: Diāna Vanaga, biedrība “Sportists”
Piešķirtais finansējums: 2000 EUR

4. Estrādes izveide brīvā dabā Izvaltā un pirmie Izvaltas svētki

Projektā tiks izveidota estrāde brīvdabas zonā Izvaltas ciemata centrā, ierīkojot kvalitatīvu, svētku svinēšanai un tradīciju kopšanai piemērotu infrastruktūru ainaviskā vidē. Pirmie Izvaltas svētki būs arī jaunizveidotā objekta atklāšanas svētki.
Projekta iesniedzējs: Inga Leikuma, biedrība “Attīstībai”
Piešķirtais finansējums: 1917 EUR

piektdiena, 2016. gada 3. jūnijs

Projekts "Dzīvo aktīvi, dzīvo Izvaltā!" noslēdzies

Biedrība “ATTĪSTĪBAI” no 2015.gada 5.oktobra līdz 2016.gada 31.maijam Izvaltā īstenoja Borisa un Ināras Teterevu fonda finansēto projektu “Dzīvo aktīvi, dzīvo Izvaltā!”.
Tā laikā:
b  Notikušas āķošanas nodarbības skolēniem. Radošajās nodarbībās bija iespēja apgūt nepieciešamās zināšanas un iemaņas āķošanā. Dalībnieki apguva ne tikai prasmes veidot darbiņus āķošanas tehnikā, bet arī pabeigt tos līdz galam - izveidojot - spilventiņus. Āķošana aizrāva ne tikai meitenes, bet arī zēnus.
b Noorganizētas radošās nodarbības bērniem, izmantojot smilšu lampu. Simbolu, attēlu valoda un smiltis – sensens materiāls, kas ir viegli birstošs, bet rosina veidot un radīt.  Tajās bērni varēja veidot smilšu kūkas, kalnus, pilis un tuneļus, ļaut smiltīm birt caur pirkstiem. Rušinoties terapeitiskajā smilšu lampā, bērnos šķietami nesasniedzamais, dziļi zemapziņā iegulušais tapa saprotams ar rokām, ikreiz tika radīta maza pasaule, izstāstīts kāds stāsts.