trešdiena, 2016. gada 23. marts

Jauniešiem!

Apmācības paredzētas 13 līdz 25 gadus veciem jauniešiem par sociālajiem medijiem.
Apmācības notiks: 2016. gada 15.-17.aprīlim, atpūtas kompleksā "Ezerkrasti", Rēzeknes novadā, Čornajas pagastā, Dukstigalā (www.raznasezerkrasti.lv)
Pieteikties apmācībām var, aizpildot pieteikuma anketu elektroniski: http://ej.uz/soclat
Pieteikšanās termiņš 6.aprīlis.

otrdiena, 2016. gada 22. marts

Darbība: Izvaltas jaunieši aktīvi rīko un apmeklē konferences, seminārus, kā arī sadraudzības pasākumus, realizē projektus, darbojas brīvprātīgi biedrībā “ATTĪSTĪBAI”.
Tiekas: Jaunieši cenšas 1x divos mēnešos, bet ja ir nepieciešams tiekas arī biežāk.
Kontaktpersona: Baiba Celitāne.

piektdiena, 2016. gada 18. marts

Dzīvo aktīvi, dzīvo Izvaltā!Āķotāju radošās nodarbības nu aiz muguras. Apgūt nepieciešamās zināšanas un iemaņas palīdzēja pulciņa vadītāja L.Stivriņa. Saviem audzēkņiem viņa ir iemācījusi veidot darbiņus āķošanas tehnikā, pabeigt tos līdz galam - izveidojot spilventiņus.

Parakstīts Latgales plānošanas reģiona un Latgales nevalstisko organizāciju sadarbības memorands

11.martā Daugavpilī parakstīts Latgales plānošanas reģiona un Latgales nevalstisko organizāciju sadarbības memorands. Uz Latgales plānošanas reģiona un Dienvidlatgales NVO atbalsta centra aicinājumu parakstīt dokumentu atsaucās 75 biedrības un 4 nodibinājumi no 13 pašvaldību teritorijām, tādējādi šis memorands kļuvis par nozīmīgāko sadarbības dokumentu starp reģiona pašvaldībām, plānošanas reģionu un Latgales nevalstiskajām organizācijām. No Krāslavas novada biedrībām memorandu parakstīja „Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība”, Mežsaimnieku apvienība “Krāslava”, biedrības “Krāslavas rajona partnerība” un “ATTĪSTĪBAI”.   

trešdiena, 2016. gada 16. marts

The project " GROW and DO bigger things " results


Throughout the project "GROW and DO bigger things" succesfully was implemented NGO's "EVALUTION" operational programme aims : to strengthen civil society of Kraslava region through active and regular association work that is based on the strengthening of democracy, equal opportunities principle and sustainable development.
Main implemented activities and results:
ü  Forums on rural development strategy and project final event (2 forums, final event, 163 participants)
ü  Carried out questionnaire on quality of life. (Developed 1 informative paper, available in 3 county libraries and in NGOs office)
ü  Organized various workshops and trainings for different age and interest groups:
* seminars on civic participation, 15 people trained;
* training on accounting issues - 15 people trained;
* training on legal issues - 15 people trained;
* training on the values for the sustainable development of the society - 20 people trained;
* workshop sessions on self development, personal skill growth and key to succes - 15 participants
ü  Implemented capacity-building activities. (2 NGO members trained with new skills, 9 new members joined NGO, 20 new volunteers participated in NGO activities and daily work. Established cooperation with others NGO's - Latvian Rural Forum and  NGO “Esi ar mums”)
ü  Throug the period of this project 6 other projects have been uptaken
ü  Ensured regular publicity (6 publications in the local newspaper, 6 informative articles publiced in countys website, every months updated information on associations website)
ü  Reduced social exclusion in Izvaltas parish and Kraslava district and promoted social and civic participation of various age and interest groups;
ü  Ensured sustainability of NGO through good governance and accountability - attracted new members, provided publicity for the activities of the Association, developed and publicly available study "Quality of life assessment in Izvaltas parish" and "Operational Programme for 2016 to 2020".
ü  ensuring gender equality in all NGOs organized educational, health-enhancing and leisure activities was equaly available for representers of all gender and age representatives
ü ensuring environmental sustainability - implemented projects in improvement of surrounding environment and quality of life.

The program is funded by the EEZ Grants and Latvian State. Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway. Association „EVOLUTION” responsible for the content of information. More information: phone: +371 29646677/ fax: +371 65626418; email: nvo_attistibai@inbox.lv   

pirmdiena, 2016. gada 14. marts

Dzīvo aktīvi, dzīvo Izvaltā!


2.aktivitāte - Mūžu dzīvo, mūžu mācies!
Apmācības jauniešiem "Iekšējās pasaules harmonizācija".
Lektore Daina Kriviņa, biedrība “Latgales koučinga centrs”.
Piedalījās 25 dalībnieki.

AIZRAUJOŠI, IZZINOŠI UN IEDVESMOJOŠI - šie vārdi raksturo apmācības.
Šodienas domas un darbi veido rītdienas mācības. Apzinamies, ka mēs paši veidojam savu likteni. „Cilvēks nav nācis šajā pasaule, lai baudītu tās labumus, bet lai mācītos meklēt un pilnveidotu sevi.”

Sevis pilnveidošana nozīmē centienus iepazīt, kopt un veidot savu iekšējo pasauli.

ceturtdiena, 2016. gada 3. marts

Konkursi!

Iespēja iesniegt projekta ideju sava pagasta, novada un novadnieku dzīves uzlabošanā ir ikvienam interesentam!
LMT Latvijai

Jauniešu biznesa ideju konkurss!   Informācija un nolikums