otrdiena, 2015. gada 31. marts

  

Projekts “AUDZ un DARI lielākas lietas”, Nr.2012.EEZ/DAP/MIC030

Notika apmācības - Brīvprātīgo darba organizēšana2015.gada 30. un 31.martā notika divu dienu apmācības - "Brīvprātīgo darba organizēšana". Apmācībās piedalījās 15 dalībnieki.
Dienas parasti sākās ar kopīgām sarunām pie kafijas galda un sākās ar apli, kurā katrs varēja izteikties, pastāstīt par sevi. Nosaukt savu vārdu, ko dara dienas lielākajā daļā un ar ko lepojas pēdējā gada laikā. Arī dienas  noslēgumā beidzās ar apli, katrs izteicās, ko viņam deva šī diena un kā jūtas.  Šo divu dienu apmācību laikā no lektores Ausmas Pastores varēja mācīties to vienkāršumu ar kuru viņa runā, prasmi sarežģītās lietas padarīt visiem saprotamas un vienkāršas. daudziem domas mainījās par brīvprātīgo darbu - izrādās, ka tas nemaz nav viegli. Dažs pat izteicās ar joku, ka laikam algotu darbu vieglāk organizēt nekā brīvprātīgo darbu. 
Šo divu dienu apmācību laikā Ausma Pastore mums pastāstīja un mēs apskatījām tādus jautājumus kā:
·         Ētikas standarti - uzvedības kodekss.
·         Ko dod brīvprātīgais darbs tā darītājam?
·         Praktiski instrumenti brīvprātīgo darba aktivitāšu nodrošināšanai, ieviešanas procesa īstenošanai.
·         Brīvprātīgo darba plānošana, ieviešana un izvērtēšana.
Protams, ka apskatot šīs tēmas daudziem radās savi jautājumi, kurus Ausma tūdaļ pat risināja un atbildēja.
Mēs saskatījām atšķirību starp brīvprātīgo darbu un to ko saucam strādāt brīvprātīgi. It kā sarežģītas lietas, bet ja tās pasniegtas tik vienkārši un saprotami, tad ko gan tur mums nesaprast?
Katras dienas beigās katrs sev guva kādu jaunu informāciju, atziņas, izsecināja un pārdomāja tās lietas, kas katram pašam svarīgas. Apmācību nobeigumā tika svinīgi izsniegtas apliecības, katrs aizgāja ar savām jaunām domām, pārdomām, ar cerībām un ticību, ka mēs visi esam tie, kas varam kaut ko mainīt, lai tiktu paveiktas aizvien vairāk labās lietas.


Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Par informācijas saturu atbild biedrība „ATTĪSTĪBAI”. 
piektdiena, 2015. gada 20. marts

Pilsoniskā līdzdalība Izvaltas pagastam


Izvaltā, šī gada 20.martā notika Forums-konference “Pilsoniskā līdzdalība Izvaltas pagastam”.
Pasākuma mērķis bija uzrunāt iedzīvotājus, kuri dzīvo vienā pagastā, lai veicinātu to pašiniciatīvu un mazinātu komunikācijas barjeru, rosinātu sadarboties un meklēt esošo problēmu risinājumus.

Sadarbība starp organizācijām bija priekšnoteikums un veiksmes atslēga, lai forums noritētu veiksmīgi. Tajā piedalījās vairāk nekā 40 interesentu. Plašu pārskatu un aktuālu informāciju lauku iedzīvotājiem, sniedza kooperatīvās sabiedrības “Izvalta” valdes priekšsēdētājs V.Stivriņš. 

Biedrības “ATTĪSTĪBAI” priekšsēdētāja I.Leikuma sniedza pārskatu par biedrību, par tās mērķiem, īstenotajiem projektiem un  aktualitātēm un izvaltiešu līdzdalību. Iedzīvotājiem bija iespēja uzdot jautājumus, diskutēt savā starpā. Diemžēl, jautājumu nebija daudz. Tika izteiktas pašu iedzīvotāju iniciatīvas, ierosinājumi.  

Šis bija otrais forums. Ceram, ka situācija mainīsies ar katru nākamo aktivitāti. Dažiem dalībniekiem tas bija pirmais solis kopīgai komunikācijai gan savā starpā, gan starp organizācijām.

Izvaltieši uzskata, ka Izvaltai jābūt ziedošākai un sakoptākai- nepieciešams izvietot un labiekārtot jaunus vides objektus. Tāpēc ir ticība, ka daļu ideju spēs īstenot iedzīvotāji.

Tika iesniegti priekšlikumi biedrības darbības programmai 2014 – 2020.

piektdiena, 2015. gada 13. marts

Apmācības

  
Projekts “AUDZ un DARI lielākas lietas”, Nr.2012.EEZ/DAP/MIC030
Apmācības - Brīvprātīgo darba organizēšana
Notiks šī gada 30., 31.martā biedrības telpās.

Dienas kārtība30.martā
09.00 Reģistrēšanās. Kafija, tēja, rīta sarunas.
09.20 – 09.30 Biedrības „ATTĪSTĪBAI” vizītkarte.
09.30 – 12.30 Brīvprātīgais darbs, tā principi. Eiropas brīvpratīgo darbs.
Pauze.
12.40 – 14.00 Ētikas standarti - uzvedības kodekss.
14.00 -14.20 Pusdienu pārtraukums.
14.20 – 17.30 Ko dod brīvprātīgais darbs tā darītājam?
17.30 – 18.30 Dienas kopsavilkums.

Dienas kārtība 31.martā
08.30. Reģistrēšanās. Kafija, tēja, rīta sarunas.
08.50–11.30 Praktiski instrumenti brīvprātīgo darba aktivitāšu nodrošināšanai, ieviešanas procesa īstenošanai.
Pauze.
11.40–14.00 Praktiski instrumenti brīvprātīgā darba aktivitāšu nodrošināšanai.
14.00 -14.20 Pusdienu pārtraukums.
14.20 – 17.20 Brīvprātīgo darba plānošana, ieviešana un izvērtēšana.
17.20.– 18.20. Kopsavilkums.

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Par informācijas saturu atbild biedrība „ATTĪSTĪBAI”.


piektdiena, 2015. gada 6. marts

Konference/forums


Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Par informācijas saturu atbild biedrība „ATTĪSTĪBAI”.


Turpinājumā plkst.13.00,  Kino mēnesis 100 Latvijas novados, sociālās kampaņas par atbildīgu pārtikas patēriņu “Beidz spēlēt pārtikas cirku!” ietvaros tiks demonstrēta dokumentālā filma 
“Laimes ekonomika”, kuru no 20. marta līdz 25. aprīlim vairāk nekā 100 Latvijas novados varēs noskatīties ikviens interesents.