ceturtdiena, 2014. gada 11. decembris

Projekts „AUDZ un DARI lielākas lietas”
Projekta ietvaros 2014.gadā, tika veicināta aktīva un regulāra iedzīvotāju iesaistīšanās savas kopienas veidošanā, ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā.
Biedrība „ATTĪSTĪBAI” caur savām aktivitātēm stiprināja pilsonisko sabiedrību Izvaltas pagastā un Krāslavas novadā kopumā.
Gada aktivitāšu mērķis - sniegt iespējas vietējās sabiedrības pārstāvjiem attīstīt sevi, pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, radīt kopējo sabiedrisko labumu un justies kā pilnvērtīgam un vienlīdzīgam sabiedrības locekļiem stiprā un uz nākotni orientētā kopienā - sasniegts.

Saite uz rakstu  www.kraslava.lv

 Programmu finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un   Latvijas valsts.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.  Par informācijas saturu atbild biedrība „ATTĪSTĪBAI”. 

svētdiena, 2014. gada 7. decembris

ADLL 2015.gada kalendārs


Programmu finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un   Latvijas valsts.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.  Par informācijas saturu atbild biedrība „ATTĪSTĪBAI”. 

otrdiena, 2014. gada 2. decembris

Esam LLF biedri!

Asociētie biedri llf.partneribas.karte


                         llf.partneribas asociētie biedri
                         llf.partneribas.dižprojekti

Seko jaunumiem facebook.com/laukuforums
                          twitter.com/laukuforums
                          draugiem.lv/llfPartneri pieredzes apmaiņai kopienas dzīves pilnveidošanai, pozitīvās pieredzes gūšanai.

svētdiena, 2014. gada 30. novembris

GROW and DO bigger things

Results 2014
Organized training on civic participation (trained 26 participants).
Organized training on legal issues (trained 13 participants, 3 association "EVALUTION" members) 
Organized training on accounting matters (trained 15 participants, 3 association "EVALUTION" members)
Developed informative document on the quality of life in Izvalta parish. Printed versions of the document are available at following districts libraries (Izvaltas, Kombuļi, Krāslava) and in the office of the association "EVALUTION".
Capacity-building measures taken - 10 new volunteer labor contracts and 2 new members of the association).
Signed a cooperation agreement with the Latvijas Lauku Forumu (Latvian RuralForum).
Implemented 4 project proposals to ensure the sustainability of the association.
Publicity events (2 x publications in the local newspaper "Ezerzeme"; 1 informative article in districts' website, regularely updated associations homepage) 

The program is funded by the EEZ Grants and Latvian State.
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway. Association „EVOLUTION” responsible for the content of information.

AUDZ un DARI lielākas lietas2014.gada rezultāti:
Organizēta apmācība pilsoniskajā līdzdalībā (apmācīti 26 dalībnieki).
Organizēta apmācība juridiskajos jautājumos (apmācīti 13 dalībnieki, 3 biedri)
Organizēta apmācība grāmatvedības jautājumos (apmācīti 15 dalībnieki, 3 biedri)
Izstrādāts Informatīvs dokuments par iedzīvotāju dzīves kvalitāti Izvaltas pagastā. Iespiestie dokumenti ir pieejami 3 novada bibliotēkās un pašvaldībās (Izvaltā, Kombuļos, Krāslavā) un biedrībā "ATTĪSTĪBAI".
Veikti kapacitātes stiprināšanas pasākumi - 10 brīvprātīgo darba līgumi un 2 jauni biedrības biedri.
Parakstīts sadarbības līgums ar Latvijas Lauku Forumu.
Biedrības darbības ilgtspējas nodrošināšanai īstenoti 4 projektu pieteikumi. 
Nodrošināti projekta publicitātes pasākumi (2 x publikācijas vietējā avīzē "Ezerzeme"; 1 informatīvs raksts novada mājaslapā, regulāras ziņas biedrības mājaslapā).

Programmu finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un   Latvijas valsts.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.  Par informācijas saturu atbild biedrība „ATTĪSTĪBAI”.  otrdiena, 2014. gada 14. oktobris

Spēks sadarbībā


Notiek sarunas par pievienošanos nevalstisko organizāciju sadarbības tīklā ar LLF.   
Plānots, biedrībai "ATTĪSTĪBAI", dalīties viedokļos par šī brīža aktuālajiem jautājumiem laukos  lokālo, nacionālo un globālo procesu kontekstā, meklējot risinājumus cerīgai savas kopienas nākotnei globālā pasaulē, gan sadarboties piedaloties pasākumos/projektos.

Programmu finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un   Latvijas valsts.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.  Par informācijas saturu atbild biedrība „ATTĪSTĪBAI”. 

sestdiena, 2014. gada 2. augusts

Apmācības


Šī gada apmācības beigušās. Semināru programmas apguvuši 54 dalībnieki (dalībnieki gan fiziskas,
gan juridiskas personas.):
-pilsoniskā līdzdalība 26 dalībnieki;
-grāmatvedības apmācības 15 dalībnieki;
-juridiskās apmācības 13 dalībnieki.
Veicot izvērtējuma anketu kopsavilkumu, semināru saturs vērtēts kā "ļoti labi" vai "izcili", saņemtās informācijas noderīgums kā "+", ieteikumi/komentāri "+ bezmaksas kurss", "+daudz konkrētu piemēru".
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī informācijai ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un   Latvijas valsts finansiālu atbalstu. 
Par informācijas saturu atbild biedrība „ATTĪSTĪBAI”.  

This June and July two training were organized under the project frame "GROW and DO bigger things", during these training cycle new knowledge and practical skills was obtained by 28 participants, representing both - private sector and individuals.

The program is funded by the EEZ Grants and Latvian State.
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway. Association „EVOLUTION” responsible for the content of information. More information: phone: +371 29646677/ fax: +371 65626418; email: nvo_attistibai@inbox.lv

otrdiena, 2014. gada 1. jūlijs

Apmācības juridiskajos jautājumos


Biedrība "ATTĪSTĪBAI" projekta Nr.2012.EEZ/DAP/MIC/030 ietvaros  organizēs apmācības juridiskajos  jautājumos šī gada jūlijā.  Visiem interesentiem, uz pieteikumos norādītajiem e-pastiem tiks sniegta konkrēta informācija par nodarbību laiku.

Papildus informācija:
Tel. +371 29646677
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī informācijai ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un   Latvijas valsts finansiālu atbalstu. 
Par informācijas saturu atbild biedrība „ATTĪSTĪBAI”. 

otrdiena, 2014. gada 17. jūnijs

Grāmatvedības apmācības nodarbības

 
Beigušās grāmatvedības apmācības. Trīs dienu laikā 15 dalībnieki apguva:
-EDS;
-Elektroniskā algas grāmatiņa;
-Grāmatvedības uzskaites pamatprincipi;
-Vienkāršā un divkāršā ieraksta grāmatvedība;
-Internetbanka;
-Pašnodarbināta persona. IK. Mikrouzņēmums;
-Atbildes uz individuāliem jautājumiem.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī informācijai ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un   Latvijas valsts finansiālu atbalstu. 
Par informācijas saturu atbild biedrība „ATTĪSTĪBAI”. 

sestdiena, 2014. gada 7. jūnijs

Grāmatvedības apmācības nodarbības

Š.g. 6.jūnijā notika Grāmatvedības apmācības kursa pirmā nodarbība, lektore I.Trūle. Nodarbības temats "EDS lietošana". Dalībnieki gan fiziskas, gan juridiskas personas.
Apmācību laikā tika praktiski apgūti jauninājumi EDS sistēmā, kā arī gūtas atbildes uz konkrētiem jautājumiem.
Apgūstot apmācību kursu – dalībnieki spēs pilnvērtīgi veikt pienākumus savos mazos vai vidējos uzņēmumos, darboties EDS vidē.
Pieprasījums ir augsts un katra izaugsmes iespējas ir praktiski neierobežotas.


Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī informācijai ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un   Latvijas valsts finansiālu atbalstu. 
Par informācijas saturu atbild biedrība „ATTĪSTĪBAI”. 

svētdiena, 2014. gada 11. maijs

Dzīves kvalitātes novērtējums Izvaltas pagastā


Priekšvārds
Latvijas lauki aizvien tukšojas, tiek izstrādātas stratēģijas, tiek runāts par valsts ekonomisko izaugsmi un iedzīvotāju labklājības celšanu. Valsts nepieciešamība saglabāt savu teritoriju apdzīvotu un ar cilvēkresursiem nodrošinātu ilgtermiņā ir skaidri saskatāma. Tomēr par spīti īstenotajām aktivitātēm ir ciemi, kuri izmirst, ir tādi kuri aktīvi darbojas un paši cīnās par savu iespēju dažādošanu un ilgtspējas nodrošināšanu. Jo tālāk no pilsētas, jo tālāk no aktīvu ražotņu un tirzniecības centriem, jo skaidrāk pamanāms, ka aiz katras politiskās idejas un lēmuma ir reāls cilvēks, indivīds, kurš cīnās ar visām ikdienas reālijām, lai padarītu savu, savu tuvāko un dažos gadījumos arī visas sabiedrības dzīvi labāku visos tās iespējamajos aspektos.   
                            
Lai aplūkotu visu dokumentu, seko saitei:
Dzives_kvalitates_novertejums_Izvaltas_pagasta.pdf
Papildus informācija:
Tel. +371 29646677
Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.


ceturtdiena, 2014. gada 24. aprīlis