otrdiena, 2011. gada 5. jūlijs

Projektu konkurss "Mēs paši"

Šī projektu konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu konkrētās kopienas teritorijā.
Projektu konkursa līdzekļi var tikt piešķirti:
  • projektiem, kas saistīti ar apkārtnes labiekārtošanu;
  • projektiem, kas vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
  • projektiem, kas saistīti ar konkrētās teritorijas (novada, pilsētas, pagasta) tēla veidošanu, patriotisku jūtu audzināšanu iedzīvotājos;
  • projektiem, kas sekmē sabiedriskā labuma vairošanu un veicina iedzīvotāju sociālo atbildību (labdarību), nodrošina papildus sociālos pakalpojumus iedzīvotāju grupām;
  • projektiem, kas paredz izglītošanu un apmācības, kuru rezultātā tiek veicināta pašnodarbinātība un profesionālā orientācija.
Bankas piešķirtais finansējums konkursa uzvarētājiem viena projekta realizācijai - līdz 400 LVL.