otrdiena, 2013. gada 17. septembris

ADLL septembra ziņa


      Īstenojot šī projekta mērķus, tiek stiprināta institucionālā un cilvēkresursu kapacitāte un sniegta finansiāla palīdzība regulārai un ilglaicīgai biedrības darbībai. Projekta aktivitāšu vidū ir sabiedrības iesaistīšana lēmumu pieņemšanā.

    Projekta mērķa grupa ir jaunieši, brīvprātīgie, biedrības biedri, citas NVO, Izvaltas pagasta un Krāslavas novada iedzīvotāji. 

    Galvenie pasākumi: Biedrības darbības modeļa izveide, biedrības kapacitātes stiprināšana, iesaistīšanās brīvprātīgā darba aktivitātēs, administratīvās kapacitātes stiprināšana.

     Paveiktie darbi: Pabeigti divi uzsāktie projekti, piesaistīti jauni biedri, pabeigts anketas izstrādes posms. Lūgums kopienas iedzīvotājiem, aizpildīt anketu un atsūtīt uz norādīto e-pastu!
ADLL_anketa.doc
Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nākotnē biedrības darbība būtu ilgtspējīga, palielinātos biedrības projektu kvalitāte, vairotos pilsoniskā līdzdalība kopienā, veidotos regulāra sadarbība ar citām NVO un lēmumpieņēmēju iestādēm.
     
Šis raksts ir izveidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par raksta saturu atbild biedrība “ATTĪSTĪBAI”. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Papildus informācija: tel. +371 65626418; e-pasts: nvo_attistibai@inbox.lv
Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī informācija mājas lapai ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild biedrība „ATTĪSTĪBAI”.