pirmdiena, 2015. gada 28. decembris

Seminārs


Biedrības "ATTĪSTĪBAI" projekta Nr.2012.EEZ/DAP/MIC030 ietvaros 2015.gada 28.decembrī  notika seminārs ""Izaugsmes un attīstības veiksmes atslēga".
Veiksmes un harmonijas 4 sfēras – veselība, karjera, izaugsme, attiecības.
Mērķu plāns.
Instrumenti un resursi dzīves kvalitātes uzlabošanai, sadarbībai.

ceturtdiena, 2015. gada 17. decembris

 By project began and is going different activities, which will continue in 2016. In activity "Be healthy and lively" more than 30 different age people is available massages and is launched  physiotherapeutic gymnastics, it is attended by 25 participants. piektdiena, 2015. gada 27. novembris

Dzīvo aktīvi - dzīvo Izvaltā!


   Projekta ietvaros sākušās un norisinās dažādas aktivitātes, kuras vēl turpināsies arī 2016.gadā. Aktivitātē „Esi vesels un možš!” vairāk nekā 30 dažādu paaudžu Izvaltas iedzīvotājiem ir pieejamas masāžas un ir uzsāktas fizioterapeitiskās vingrošanas nodarbības, kuras apmeklē 15-25 dalībnieki.


otrdiena, 2015. gada 24. novembris

 

By association "EVOLUTION" from project Nr.2012.EEZ/DAP/MIC030 was training "Values to society education sustainable development", it was at 2015th year 5-6 November.
 In this training everyone could though about himself, their life and  about it changing according to their values, ideas and possibilities.
It was deep personally, because each of us though about themselves, their values in life, remembered some memories from past and made their conclusions.We had a chance to look in ourselves deeply, try to understand it and figure out how we can live in accordance with yourself, own truly values and which aim we need to choose.Tasks were different, we need to work individually, in pairs and in groups, even all together. Spending time in this training was usefully used and it was interesting, helpful  and for ourselves.
In training participated 18 participants. Training was lead by head of "Latgales coaching centre" Daina Kriviņa. Thank her for so many nice and positive emotions, thoughs and chance to see ourselves.

The program is funded by the EEZ Grants and Latvian State. Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway. Association „EVOLUTION” responsible for the content of information. More information: phone: +371 29646677/ fax: +371 65626418; email: nvo_attistibai@inbox.lv   


ceturtdiena, 2015. gada 19. novembris

Aicinām pieteikties projekta "Dzīvot aktīvi, dzīvot Izvaltā!" 1.aktivitātei “Esi vesels un možs!” (sešām bezmaksas masāžām vienai personai) mūsu pagasta sešām jaunajām māmiņām.
Masāžas notiks biedrības "ATTĪSTĪBAI" telpās desmit  personām.

Pieteikties 29646677 un 65626418

2015.gada 14.novembrī plkst.14:00 Izvaltas pamatskolas aktu zālē notika pasākums "Zelta gadi" cilvēka un valsts mūžā!. Šajā pasākumā piedalījās Izvaltas pašdarbnieki: sieviešu ansamblis "Blāzma", Izvaltas deju kolektīvs "Rudņa", 9.klases meiteņu ansamblis, uzstājās arī muzikālā Bogdānu ģimene, pēc svinīgās pasākuma daļas par labu garastāvokli rūpējās grupa "Foršs laiks".
 Pasākuma gaitā tika sumināti "Zelta gadi", "Zelta ģimenes", "Zelta sirdis". Pasākumā tika nominētas un ieradušās 6 "Zelta ģimenes", 8 "Zelta gadi", 3 "Zelta sirdis".
Koncerts patiešām bija jauks, sirsnīgs, ģimenisks un patriotisks. Pēc koncerta valdīja kopības sajūta, kur katram bija interesanti, jautri, labi pavadīts tika laiks kopā ar visiem, ar sava pagasta cilvēkiem.
Šādi pasākumi saliedē kopā cilvēkus, nodibinātas tiek jaunas draudzības un sadarbības saites. Kaut arī kompānijas bija vairākas, tomēr visus kopā apvienoja, gan dejas, gan sarunas, gan laiks, ko pavadīja visi kopā.
PALDIES par sarīkoto pasākumu, kuru rīkoja biedrība "ATTĪSTĪBAI" un Izvaltas pagasta pārvalde, finansiāli atbalstīja Borisa un Ināras Tetertevu fonds un Izvaltas pagasta pārvalde.

trešdiena, 2015. gada 11. novembris

Biedrībā "ATTĪSTĪBAI" 2015.gada 5.,6.novembrī, projekta Nr.2012.EEZ/DAP/MIC030 ietvaros, notika apmācības "Vērtības sabiedrības izglītības ilgtspējīgai attīstībai".
Tajās katrs dalībnieks varēja aizdomāties par sevi, savu dzīvi , par vēlmi to mainīt saskaņā ar savām vērtībām, savām idejām un spējām.
Šīs apmācības bija, dziļi personiskas, jo katrs padomāja par sevi, atcerējās savas dzīves notikumus un izdarīja savus secinājumus. Visiem tika piedāvātas iespējas ieskatīties sevī dziļāk, mēģināt to visu izprast un saprast kā dzīvot saskaņā ar sevi, savām patiesajām vērtībām un kādus mērķus izvēlēties. Uzdevumi  bija ļoti dažādi - gan vajadzēja strādāt individuāli, gan pāros, gan grupās, kā arī visiem kopā. Pavadītais laiks  bija lietderīgi izmantots un ne vienā brīdī mums nebija atnācis pagurums, no ilgi pavadītā laika. Dalībniekiem viss bija interesanti un noderīgi.
Apmācībās piedalījās 18 dalībnieki. Apmācības vadīja "Latgales kaoučinga centra" vadītāja Daina Kriviņa. Paldies viņai par tik daudz jaukām un pozitīvām emocijām, domām un iespēju ieraudzīt patieso sevi.

otrdiena, 2015. gada 3. novembris

Dzīvo aktīvi, dzīvo Izvaltā!


Aicinām pietdalīties projekta "Dzīvot aktīvi, dzīvot Izvaltā!" pasākumā 14.11.2014., plkst.14.00  "Zelta gadi" cilvēka un valsts mūžā!
Piedalās Izvaltas pašdarbnieki un par labu garastāvokli rūpējas grupa "Foršs laiks".
Rīko biedrība "ATTĪSTĪBAI" un Izvaltas pagasta pārvalde, finansiāli atbalsta Borisa un Ināras Tetertevu fonds.

ceturtdiena, 2015. gada 29. oktobris

Dzīvo aktīvi, dzīvo Izvaltā!Aicinām pieteikties projekta "Dzīvot aktīvi, dzīvot Izvaltā!" 1.aktivitātei “Esi vesels un možs!” fizioterapeitiskās vingrošanas nodarbībām. Plānota 20 dalībnieku grupa.
Pirmā nodarbība 2015.gada 19.novembrī.

Pieteikties 29646677 un 26339830

Dzīvo aktīvi, dzīvo Izvaltā!


Aicinām pieteikties projekta "Dzīvot aktīvi, dzīvot Izvaltā!" 1.aktivitātei “Esi vesels un možs!” (sešām bezmaksas masāžām vienai personai) mūsu pagasta divpadsmit pieaugušos/strādājošos.
Masāžas notiks biedrības "ATTĪSTĪBAI" telpās desmit  personām.

Pieteikties 29646677 un 65626418

svētdiena, 2015. gada 18. oktobris

Apmācības "Vērtības sabiedrības izglītības ilgtspējīgai attīstībai"


Biedrība "ATTĪSTĪBAI" projekta Nr.2012.EEZ/DAP/MIC030 ietvaros aicina pieteikties dalībniekus
apmācībām "Vērtības sabiedrības izglītības ilgtspējīgai attīstībai"

Apmācības notiks 2015. gada 5., 6.novembrī biedrības "ATTĪSTĪBAI" telpās.
Plānots apmācīt 15 dalībniekus. 

Papildus informācija:
Tel. +371 29646677
E-pasts: nvo_attistibai@inbox.lv


Dzīvo aktīvi, dzīvo Izvaltā!

Aicinām pieteikties projekta "Dzīvot aktīvi, dzīvot Izvaltā!" 1.aktivitātei “Esi vesels un možs!” (sešām bezmaksas masāžām vienai personai) mūsu pagasta divpadsmit seniorus/pensionārus.
Masāžas notiks biedrības "ATTĪSTĪBAI" telpās desmit  personām.

Pieteikties 29646677 un 65626418

otrdiena, 2015. gada 29. septembris


Biedrības "Attīstībai" projekta "AUDZ un DARI lielākas lietas" noslēguma pasākuma VIDEO.Vairāk video no pasākuma skatīties ŠEIT

pirmdiena, 2015. gada 28. septembris

Noslēguma pasākums26.septembrī  notika projekta „AUDZ un DARI lielākas lietas”noslēguma pasākums. Pasākumu apmeklēja kupls skaits Izvaltas pagasta iedzīvotāju un ciemiņu. Tajā iedzīvotājiem tika sniegts pārskats par projekta rezultātiem un nākotnes iecerēm. Pasākuma galvenie viesi bija Latvijā populārākā postfolkloras grupa „Rikši”. Koncerts bija ļoti atraktīvs, skatītāji no sajūsmas aplaudēja un visi uzlādēja sevi ar pozitīvām un ļoti patīkamām emocijām. Kājas pašas cilājās un rokas nebeidza aplaudēt. Grupa pamanījās arī iesaistīt dažādās aktivitātēs visus skatītājus, laiks paskrēja nemanot. Pēc koncerta biedrības „ATTĪSTĪBAI” valdes priekšsēdētāja Inga Leikuma steidzās pateikties un apsveikt grupu „Rikši” un aizvadītā projekta sadarbības partnerus – Sauleskalna sākumskolas un Izvaltas pamatskolas direktori, Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktoru, Izvaltas pagasta pārvaldi, Izvaltas tautas namu, jauniešus, kuri piedalījās projekta pasākumu rīkošanā, brīvprātīgos, kā arī biedrības „ATTĪSTĪBAI” biedrus.
trešdiena, 2015. gada 2. septembris

Konkurss


Biedrība "ATTĪSTĪBAI" projekta Nr.2012.EEZ/DAP/MIC030 ietvaros aicina pieteikties fiziskas un juridiskas personas, kas nodrošina sekojošu pakalpojumu: 
Apmācības "Vērtības sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai"

Prasības pretendentiem:
Iepriekšēja pieredze šādu un līdzīgu pakalpojumu nodrošināšanā;
Pieredze nevalstiskā sektora organizāciju darbībā.

Aicinām pretendentus savu CV un citus pieredzi un motivāciju apliecinošus dokumentus iesūtīt uze-pasta adresi: nvo_attistibai@inbox.lv, piegādāt personīgi vai pa pastu adresē: Saules iela 1, Izvalta, Krāslavas novads, LV-5652, ar norādi "konkurss_biedrība"ATTĪSTĪBAI"" attiecīgajam pakalpojuma veidam līdz 2015. gada 12. oktobra plkst. 16:30.

Papildus informācija:
Tel. +371 29646677
E-pasts: nvo_attistibai@inbox.lv


Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Par informācijas saturu atbild biedrība „ATTĪSTĪBAI”.