svētdiena, 2015. gada 18. janvāris

ADLL 2015.gads


Mērķis 2015: Veicināt visu kopienas mērķgrupu iesaisti rīcībpolitikas veidošanā. Turpināt sabiedrības izglītošanu un motivēšanu dzīves kvalitātes celšanā Izvaltas pagastā un Krāslavas novadā kopumā. Biedrības darbību balstīt uz konferencē/forumā gūtajiem ieteikumiem un izstrādāt biedrības darbības programmu 2016.-2020.gadam.

2015.gada pasākumi:
* Kapacitātes celšana, brīvprātīgo apmācības (Viena apmācības programma, vismaz 15 apmācīti brīvprātīgā darba veicēji.).
* Konference/ forums (Tiks izstrādāta jauna biedrības darbības programma 2016.-2020.gadam, kas balstīta uz konferencē gūtajiem ieteikumiem; vismaz 40 dalībnieki.)

* Papildus finansējuma piesaiste biedrības mērķu īstenošanai (Viens pasākums/sadarbības līgums).
* Publicitātes  pasākumi (Vietejā avīzē vai novada majaslapā 2 publikācijas vai informatīvi raksti; vismaz 4 ziņas biedrības mājaslapā; afišas un līfleti).

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Par informācijas saturu atbild biedrība „ATTĪSTĪBAI”.

Atklāts konkurss


Biedrība "ATTĪSTĪBAI" projekta Nr.2012.EEZ/DAP/MIC030 ietvaros aicina pieteikties fiziskas un juridiskas personas, kas nodrošina sekojošus pakalpojumus:
1. Brīvprātīgo darba organizēšana.
2. Eiropas brīvpratīgo darbs.
Prasības pretendentiem:
Iepriekšēja pieredze šādu un līdzīgu pakalpojumu nodrošināšanā;
Augstākā izglītība;
Pieredze nevalstiskā sektora organizāciju darbībā;

Aicinām pretendentus savu CV un citus pieredzi un motivāciju apliecinošus dokumentus iesūtīt uz e-pasta adresi: nvo_attistibai@inbox.lv, piegādāt personīgi vai pa pastu adresē: Saules iela 1, Izvalta, Krāslavas novads, LV-5652, ar norādi "konkurss_biedrība"ATTĪSTĪBAI"" attiecīgajam pakalpojuma veidam līdz 2014. gada 12. februāra plkst. 16:30.

Papildus informācija:
Tel. +371 29646677
E-pasts: nvo_attistibai@inbox.lv


Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Par informācijas saturu atbild biedrība „ATTĪSTĪBAI”.