trešdiena, 2016. gada 30. novembris

Adventes laiks


Pirmā Advente iezīmē skaisto, kluso un mīļo Ziemassvētku gaidīšanas laika sākumu. Tas ir pārdomu brīdis - laiks, kad atskatīties uz pagājušo gadu, padomāt labas domas par saviem mīļajiem un lēnām noslēgt visus šajā gadā nepadarītos darbus. Novēlam šo laiku pavadīt savu tuvāko cilvēku lokā, jo tā ir vieta, ko mēs visi saucam par savām mājām. Lai mierīgs un gaišs šis gaidīšanas laiks!

svētdiena, 2016. gada 20. novembris

18.11.2016.

Paldies visiem, kas bija kopā un piedalījās 
Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienā Izvaltā, 
un visiem ziedotājiem par īpaši sarūpēto sveicienu un dāvanu  - SALŪTU! 

SIA Stivuls /Uldis Stivriņš, zs Druvieši /Valdis Stivriņš, zs Korentes/Ēvalds Suveizda, SIA Iviks/Ivars Stivriņš, SIA Bolti/Artūrs Pavļuķevičs, biedrība Izvaltas mednieks/Jāzeps Krīviņš, biedrība ATTĪSTĪBAI/Inga un Jānis Leikumi, zs Meža vēji/Anda un Donāts Leikumi, zs Birztaliņas/Veronika Leitāne un Jānis Platacis, zs Pumpuri/Sokolovsku ģimene, 
Zaiga un Raitis Vītoli, Liene Leikuma-Rimicāne un Juris Rimicāns, Edgars Dzenis, Lolita Proma, Voldemārs Leikums, Anita Krīviņa un Irēna Krīviņa, Svetlana un Alberts Stivriņi, 
Irēna un Viktors Tarvidi, Irēna Delvere, Ināra Botore-Tumova, Aija Japiņa,
Anastasija Platace un Inese Platace, Ligita un Jānis Bogdāni, Ligita Stivriņa, Līvija Bogdāne un salūta iemūžinātājai Arīnai Miščenko.
Pateicoties ziedotājiem, brīvprātīgā darba veicējiem, viņu brīvprātīgajam darbam un sarūpētajai īpašajai dāvanai, ir gandarījums, ka kopīgi varam veidot pasauli ap mums labāku un skaistāku!

pirmdiena, 2016. gada 14. novembris

LR 98.gadadienas pasākumam

Vienīgi pateicoties ziedotājiem, ir iespēja īstenot daudzus labdarības projektus/pasākumus, kas palīdz Izvaltas pagastam kļūt saturā un iespējās bagātākam.
Ikviens ziedotājs var atstāt par sevi nezūdošu liecību un iemūžināt savu vārdu vai uzņēmuma nosaukumu. Aicinām Jūs ziedot, lai varētu īstenot uzsāktos un nākamos labos darbus!
JŪSU ZIEDOJUMS PALĪDZĒS 18.11.2016., Izvaltā:
Veidot svētku sajūtu Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienā. Būt kopā domās, sirdīs un darbos ar Latviju!
Rekvizīti:
Biedrība "ATTĪSTĪBAI"
Reģ. Nr. 40008174530
Banka: AS Swedbank
Konts: LV86HABA0551030604297
SWIFT kods: HABALV22
Ziedojuma mērķī, lūdzam norādīt – LR 98.gadadienas pasākumam.

piektdiena, 2016. gada 9. septembris

Konkurss

Tiek izsludināts Logo/Ģērboņa ideju konkurss. Ikviens ir aicināts līdzdarboties, iesniedzot savu oriģinālo ideju, kā varētu izskatīties Izvaltas pagasta Logo/Ģērbonis. Darbus var iesniegt līdz 2017.gada 31.maijam, plkst.24:00, nvo_attistibai@inbox.lv      

Izvaltas pagasta Logo/Ģērbonis  tiks izmantots dažādos informatīvajos un prezentācijas materiālos, interneta vidē, kā arī, lai veidotu vienotu un pievilcīgu pagasta tēlu un veicinātu atpazīstamību.
Darbs jāizpilda ne vairāk kā 2-3 krāsās + melna kontūrlīnija, image/png, pielikumā dotajā skices laukumā.

Konkursa uzvarētājam un 3 interesantākajām idejām - veicināšanas balvas!

trešdiena, 2016. gada 27. jūlijs

Atbalsti mūs

Lai mēs varētu īstenot savu misiju un panākt nepieciešamās sociālās pārmaiņas, veicināt dzīves kvalitātes pieaugumu, īstenot daudzveidīgus projektus un pasākumus, mums ir nepieciešams Tavs atbalsts!
Atbalstīt biedrību „ATTĪSTĪBAI“ Tu vari:
  • Iesaistoties  kā brīvprātīgais
Tu vari iesaistīties mūsu aktivitātēs, kļūstot par brīvprātīgo un sniedzot savas zināšanas un palīdzību konkrētu darbu veikšanā. 
  • Ziedo finansiālos līdzekļus kādam no mūsu projektiem/pasākumiem vai biedrības "ATTĪSTĪBAI" darbam kopumā (pārskaitījumā norādiet ziedojuma mērķi).
Rekvizīti:
Biedrība "ATTĪSTĪBAI"
Reģ. Nr. 40008174530
Banka: AS Swedbank
Konts:  LV86HABA0551030604297
SWIFT kods: HABALV22
 
Biedrībai "ATTĪSTĪBAI" ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, līdz ar to, ja Tu ziedo kā fiziska persona, tad saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10. panta pirmās daļas 3. punktu, ziedojot Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām,

Biedrībai "ATTĪSTĪBAI" piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss no 14.07.2016., darbības jomā - pilsoniskas sabiedrības attīstība

Sabiedriskā labuma organizācijas (SLO) ir biedrības un nodibinājumi, kuru statūtos norādītais mērķis ir sabiedriskā labuma darbība (turpmāk tekstā – organizācijas).

Sabiedriskā labuma organizācijas (SLO) statuss ir ieguvums:
+ SLO statuss – dod potenciālajam ziedotājam skaidru ziņu, ka organizācija darbojas sabiedrības interesēs un likuma ietvaros, kā arī to, ka organizācijas darbība tiek kontrolēta;
+ ziedojot SLO, ziedotājs iegūst nodokļu atlaides;

+ SLO statuss dažkārt ir nepieciešams, lai saņemtu finansējumu no ES fondiem. 

piektdiena, 2016. gada 22. jūlijs

Pludmales volejbola turnīrs „Izvalta 2016”


Pludmales volejbola turnīrs
„Izvalta 2016”
Nolikums


I. Mērķis
1.1. Noskaidrot labākos pludmales volejbolistus Pludmales volejbola turnīrā Izvaltā.
  1.2. Veicināt volejbola attīstību un popularizēt veselīgu dzīvesveidu iedzīvotāju vidū.
1.3. Iesaistīt Izvaltas un Krāslavas novada pagastu iedzīvotājus aktīvās, regulārās nodarbībās.
1.4. Sapulcēt amatieru līmeņa spēlētājus, lai noskaidrotu, kurš ir meistarīgākais duets.

II. Vieta un laiks
2.1. Volejbola turnīra sākums 30. jūlijā, plkst. 11:00
2.2. Spēles norisināsies Sargavas ezera pludmales volejbola laukumos (no Cibuļska puses).
III. Vadība
3.1. Sacensības organizē biedrība „ATTĪSTĪBAI”.
IV. Dalībnieki
4.1. Sacensībās var piedalīties ikviens volejbola spēles cienītājs.
4.2. Katrā komandā atļauts pieteikt 2 cilvēkus neatkarīgi no dzimuma.
4.3. Par veselības stāvokli atbild dalībnieks, to apliecinot ar savu parakstu pieteikumā.
V. Vērtēšana
1. Spēle tiks tiesātas pēc spēkā esošajiem FIVB apstiprinātajiem pludmales volejbola noteikumiem. Laukuma izmēri 8x16 m. Tīkla augstums 2,43m.
2. Katrā spēlē izspēlē 2 setus. Setu spēlē līdz 21 punktiem. Trešais sets, ja nepieciešams rit līdz 15 punktiem.
3. Atkarībā no komandu skaita, komandas var tikt sadalītas apakšgrupās.
Punktu skaitīšana sekojoša:
1)uzvarētās spēles;
2)pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto setu attiecības;
3)pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto punktu attiecības;
4)pēc iegūto punktu skaita.
Noteikumi:
Tiesāšana – sacensības tiesā organizatoru nozīmēts galvenais tiesnesis. Nepieciešamības gadījumā galvenais tiesnesis var nozīmēt jebkuru komandu organizēt spēļu tiesāšanu.
Disciplīna – ja kāda no komandām kavē spēles sākumu vairāk nekā 10 min. – tai tiek piešķirts zaudējums. Spēles – notiek atbilstoši organizatoru izstrādātam spēļu grafikam.
Dalības maksa komandai – EUR 3 - (trīs eiro)
Dalības maksu var maksāt uz vietas.
VI. Apbalvošana
6.1. I.-III. vietas tiks apbalvota ar kausiem un balvām.
6.2. Labākais turnīra spēlētājs tiks apbalvots ar kausu.
VII. Pieteikumi.
Komandām pieteikumi jānodod līdz 30.07. plkst. 10.45


ceturtdiena, 2016. gada 7. jūlijs

Kopā jautrāk 2016!Ar Krāslavas novada domes jauniešu projektu konkursa finansiālu atbalstu tika organizētas netradicionālās sporta spēles "Kopā jautrāk 2016!" un turpināta ikkgadēja sporta tradīcija. 
Par idejas īstenošanu dzīvē, parūpējās biedrības ”ATTĪSTĪBAI” jauniešu klubiņš, kuru dzīve ikdienā rit Izvaltā un ārpus tās - studējot vai strādājot, kā arī brīvprātīgie izvaltieši.

Bija iespēja piedalīties netradicionālo sporta veidu un stafešu stacijās dažāda vecuma bērniem, viņu vecākiem un Izvaltas viesiem, un visiem kopā aktīvi un interesanti pavadīt brīvo laiku no plkst. 10.00 līdz 15.30
Dalībnieku skaits - 120.

Sporta spēles "Kopā jautrāk 2016!" piedāvāja 8 sporta stacijas, kā arī tika ierīkota smilšu kaste mazajiem, šaha galds pieaugušajiem.
1. Piepūšamās atrakcijas; 

Preses relīze
trešdiena, 2016. gada 8. jūnijs

Ar LMT atbalstu Krāslavas novadā tiks pilnveidotas sabiedriskās dzīves aktivitātes.
  
07.06.2016., Krāslavas KN svinīgi tika paziņoti un apbalvoti četri "LMT Latvijai" Krāslavas novada uzvarētāji. Pateicoties iegūtajam finansējumam, projekta ietvaros Krāslavā tiks izveidota sensoro sajūtu istaba pirmsskolas bērniem, uzstādīti visiem pieejami āra trenažieri, bet pirmo Izvaltas svētku svinēšanai izveidota brīvdabas estrāde. Balsojumā vislielāko atbalstu guva iecere pilnveidot Varavīksnes vidusskolas stadionu jauno futbolistu ērtākai sportošanai.

Apbalvošanas pasākumā, kurā pulcējās projektu finālisti, uzvarētājus paziņoja un finālistus sveica Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, LMT viceprezidents Alfs Janevics un LMT biznesa klientu centra “Daugavpils” vadītāja Edīte Faibuševiča.

No 18 konkursa ietvaros saņemtajām projektu idejām iedzīvotāju balsošanai visas tika izvirzītas otrajai kārtai. Apkopojot balsojuma rezultātus, kopumā tika saņemtas 5443 balsis.

“Paldies visiem projektu iniciatoriem par ieguldīto darbu! Visas projektu idejas ir skaistas, un jācer, ka tās šajā konkursā vai citā veidā, nākotnē tiks īstenotas. Konkursa pievienotā vērtība nenoliedzami ir arī projekta atbalstītāju komandas darbs un pašvaldības iestāžu, biedrību un iedzīvotāju grupu saliedēšanās, gluži sportiskā azartā, vienotam mērķim,” piebilst konkursa koordinatore Krāslavas novadā, Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe.

Konkursa pirmajā kārtā projektus vērtēja LMT un Krāslavas novada pašvaldības žūrija. Lai noteiktu uzvarētājus un finansējuma saņēmējus, par Krāslavas novada otrajā kārtā izvirzītajiem projektiem balsot varēja Krāslavas novada pašvaldībā, kā arī interneta vietnes www.lmt.lv sadaļā “LMT Latvijai”. Savukārt LMT klienti varēja balsot arī īsziņas veidā. 

Krāslavas novadā “LMT Latvijai” uzvarējušie projekti:

1. Mēs par pievilcīgu futbolu!

Biedrība “Futbola klubs “Krāslava”” pilnveidos Varavīksnes vidusskolas stadionu. Ierīkojot aizsargtīklu aiz futbola vārtiem, netiks tērēts laks, skrienot pēc bumbas, un spēles norisinātos spraigāk. Padomāts arī, lai spēles rezultātu elektroniskā veidā būtu iespēja uzreiz redzēt uz tablo.
Projekta iesniedzējs: Biedrība “Futbola klubs “Krāslava””
Piešķirtais finansējums: 2000 EUR

2. Sajūti, sadzirdi, saskati, satausti...

„Pīlādzītis” brīvajā telpā tiks izveidota sensoro sajūtu istaba, kurā ar krāsu, taustes, skaņu un aromterapiju palīdzību pirmsskolas vecuma bērniem būs iespēja attīstīt sensorās sajūtas, domāšanu un runu. Bērniem ar īpašām vajadzībām būs iespēja relaksēties.
Projekta iesniedzējs: Jeļena Vorošilova, biedrība „Pīlādzītis klubs”
Piešķirtais finansējums: 1987 EUR

3. Brīvdabas trenažieru iegāde un uzstādīšana Krāslavā

 Projekta ietvaros tiks iegādāti 3 dažādi āra trenažieri: krūšu trenažieris, svārsts – tvisters un trenažieris „Slēpotājs”. Āra trenažieri tiks uzstādīti Pils ielā 5, Krāslavā, un tos varēs izmantot ikviens sev ērtā laikā. Veidojam saturīga brīvā laika pavadīšanas vidi kopā!
Projekta iesniedzējs: Diāna Vanaga, biedrība “Sportists”
Piešķirtais finansējums: 2000 EUR

4. Estrādes izveide brīvā dabā Izvaltā un pirmie Izvaltas svētki

Projektā tiks izveidota estrāde brīvdabas zonā Izvaltas ciemata centrā, ierīkojot kvalitatīvu, svētku svinēšanai un tradīciju kopšanai piemērotu infrastruktūru ainaviskā vidē. Pirmie Izvaltas svētki būs arī jaunizveidotā objekta atklāšanas svētki.
Projekta iesniedzējs: Inga Leikuma, biedrība “Attīstībai”
Piešķirtais finansējums: 1917 EUR

piektdiena, 2016. gada 3. jūnijs

Projekts "Dzīvo aktīvi, dzīvo Izvaltā!" noslēdzies

Biedrība “ATTĪSTĪBAI” no 2015.gada 5.oktobra līdz 2016.gada 31.maijam Izvaltā īstenoja Borisa un Ināras Teterevu fonda finansēto projektu “Dzīvo aktīvi, dzīvo Izvaltā!”.
Tā laikā:
b  Notikušas āķošanas nodarbības skolēniem. Radošajās nodarbībās bija iespēja apgūt nepieciešamās zināšanas un iemaņas āķošanā. Dalībnieki apguva ne tikai prasmes veidot darbiņus āķošanas tehnikā, bet arī pabeigt tos līdz galam - izveidojot - spilventiņus. Āķošana aizrāva ne tikai meitenes, bet arī zēnus.
b Noorganizētas radošās nodarbības bērniem, izmantojot smilšu lampu. Simbolu, attēlu valoda un smiltis – sensens materiāls, kas ir viegli birstošs, bet rosina veidot un radīt.  Tajās bērni varēja veidot smilšu kūkas, kalnus, pilis un tuneļus, ļaut smiltīm birt caur pirkstiem. Rušinoties terapeitiskajā smilšu lampā, bērnos šķietami nesasniedzamais, dziļi zemapziņā iegulušais tapa saprotams ar rokām, ikreiz tika radīta maza pasaule, izstāstīts kāds stāsts.

trešdiena, 2016. gada 18. maijs

Dzīvo aktīvi, dzīvo Izvaltā!Notikušas veselību veicinošas apmācības:
1. Slimību simptomi, to rašanās mehānismi un ārstēšana.
2. Jautājumi un atbildes.
3. Praktiskie ieteikumi un vingrojumi.

Tās vadīja neirologs un ģimenes ārsts, Dr. med. Jāzeps Pogumirskis
Apmācības apmeklēja 21 dalībnieks.

otrdiena, 2016. gada 10. maijs

Balsojam par estrādi Izvaltā un pirmajiem Izvaltas svētkiem!


Par projektu balsot var ikviens Latvijas iedzīvotājs līdz 26. maija plkst. 17.00.
Balsot iespējams trīs veidos:
1) Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51 (3.kabinetā), Krāslavā, klātienē aizpildot balsošanas anketu
2) Interneta vietnes www.lmt.lv sadaļā „LMT Latvijai” www.lmt.lv/lmtlatvijai
3) Savukārt LMT klienti var balsot arī īsziņas veidā, sūtot izvēlētā projekta identifikāciju uz numuru 1668. Balsojot par Izvaltas projektu, kas sarakstā ir ar trešo kārtas numuru, jāsūta īsziņa ar tekstu: Kraslava3

otrdiena, 2016. gada 26. aprīlis

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 27. maija līdz 2016. gada 27. jūnijam.

Pilns sludinājuma teksts un vērtēšanas kritēriji ŠEIT
Biedrības  „Krāslavas rajona partnerība”  stratēģija ŠEIT
Veiksmīgai projekta sagatavošanai ieteikumi, MK noteikumi, veidlapas un rokasgrāmatas pieejamas LAD mājas lapā.

Pielikumi:

ceturtdiena, 2016. gada 14. aprīlis

Dzīvo aktīvi, dzīvo Izvaltā!


Aprīlī un maijā notiks veselību veicinošas lekcijas un praktiskas nodarbības:
* bērniem un jauniešiem (E.Seriha),  14.-20.04.2016.
* pieaugušajiem un senioriem (J.Pogumirskis), 02.-10.05.2016.

To ietvaros tiks realizētas šādas nodarbības: radošās darbnīcas, veselību veicinošas nodarbības – fizioterapija, ārstnieciska vingrošana, sportiskas aktivitātes, organizētas grupu nodarbības ar neirologu, u.c. daudzveidīgas aktivitātes. Nodarbības vadīs zinoši un profesionāli speciālisti.

otrdiena, 2016. gada 12. aprīlis

Krāslavas rajona partnerība aicina īstenot savas idejas

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” atbilstoši Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gada (LAP) pasākumam „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” ir izstrādājusi sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2015. - 2020. gadam, kuru īstenos Aglonas, Dagdas un Krāslavas novados.
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu vietējo iniciatīvas grupu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai. 
Stratēģija ir daudznozaru attīstības plāns, kss nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes, finansējuma sadalījumu teritorijā. Stratēģija kalpo par pamatu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER atbalsta saņemšanai.
Š.g. maijā tiks izsludināta projektu pirmā kārta Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
1.1 rīcība: “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”.

trešdiena, 2016. gada 23. marts

Jauniešiem!

Apmācības paredzētas 13 līdz 25 gadus veciem jauniešiem par sociālajiem medijiem.
Apmācības notiks: 2016. gada 15.-17.aprīlim, atpūtas kompleksā "Ezerkrasti", Rēzeknes novadā, Čornajas pagastā, Dukstigalā (www.raznasezerkrasti.lv)
Pieteikties apmācībām var, aizpildot pieteikuma anketu elektroniski: http://ej.uz/soclat
Pieteikšanās termiņš 6.aprīlis.

otrdiena, 2016. gada 22. marts

Darbība: Izvaltas jaunieši aktīvi rīko un apmeklē konferences, seminārus, kā arī sadraudzības pasākumus, realizē projektus, darbojas brīvprātīgi biedrībā “ATTĪSTĪBAI”.
Tiekas: Jaunieši cenšas 1x divos mēnešos, bet ja ir nepieciešams tiekas arī biežāk.
Kontaktpersona: Baiba Celitāne.

piektdiena, 2016. gada 18. marts

Dzīvo aktīvi, dzīvo Izvaltā!Āķotāju radošās nodarbības nu aiz muguras. Apgūt nepieciešamās zināšanas un iemaņas palīdzēja pulciņa vadītāja L.Stivriņa. Saviem audzēkņiem viņa ir iemācījusi veidot darbiņus āķošanas tehnikā, pabeigt tos līdz galam - izveidojot spilventiņus.

Parakstīts Latgales plānošanas reģiona un Latgales nevalstisko organizāciju sadarbības memorands

11.martā Daugavpilī parakstīts Latgales plānošanas reģiona un Latgales nevalstisko organizāciju sadarbības memorands. Uz Latgales plānošanas reģiona un Dienvidlatgales NVO atbalsta centra aicinājumu parakstīt dokumentu atsaucās 75 biedrības un 4 nodibinājumi no 13 pašvaldību teritorijām, tādējādi šis memorands kļuvis par nozīmīgāko sadarbības dokumentu starp reģiona pašvaldībām, plānošanas reģionu un Latgales nevalstiskajām organizācijām. No Krāslavas novada biedrībām memorandu parakstīja „Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība”, Mežsaimnieku apvienība “Krāslava”, biedrības “Krāslavas rajona partnerība” un “ATTĪSTĪBAI”.   

trešdiena, 2016. gada 16. marts

The project " GROW and DO bigger things " results


Throughout the project "GROW and DO bigger things" succesfully was implemented NGO's "EVALUTION" operational programme aims : to strengthen civil society of Kraslava region through active and regular association work that is based on the strengthening of democracy, equal opportunities principle and sustainable development.
Main implemented activities and results:
ü  Forums on rural development strategy and project final event (2 forums, final event, 163 participants)
ü  Carried out questionnaire on quality of life. (Developed 1 informative paper, available in 3 county libraries and in NGOs office)
ü  Organized various workshops and trainings for different age and interest groups:
* seminars on civic participation, 15 people trained;
* training on accounting issues - 15 people trained;
* training on legal issues - 15 people trained;
* training on the values for the sustainable development of the society - 20 people trained;
* workshop sessions on self development, personal skill growth and key to succes - 15 participants
ü  Implemented capacity-building activities. (2 NGO members trained with new skills, 9 new members joined NGO, 20 new volunteers participated in NGO activities and daily work. Established cooperation with others NGO's - Latvian Rural Forum and  NGO “Esi ar mums”)
ü  Throug the period of this project 6 other projects have been uptaken
ü  Ensured regular publicity (6 publications in the local newspaper, 6 informative articles publiced in countys website, every months updated information on associations website)
ü  Reduced social exclusion in Izvaltas parish and Kraslava district and promoted social and civic participation of various age and interest groups;
ü  Ensured sustainability of NGO through good governance and accountability - attracted new members, provided publicity for the activities of the Association, developed and publicly available study "Quality of life assessment in Izvaltas parish" and "Operational Programme for 2016 to 2020".
ü  ensuring gender equality in all NGOs organized educational, health-enhancing and leisure activities was equaly available for representers of all gender and age representatives
ü ensuring environmental sustainability - implemented projects in improvement of surrounding environment and quality of life.

The program is funded by the EEZ Grants and Latvian State. Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway. Association „EVOLUTION” responsible for the content of information. More information: phone: +371 29646677/ fax: +371 65626418; email: nvo_attistibai@inbox.lv   

pirmdiena, 2016. gada 14. marts

Dzīvo aktīvi, dzīvo Izvaltā!


2.aktivitāte - Mūžu dzīvo, mūžu mācies!
Apmācības jauniešiem "Iekšējās pasaules harmonizācija".
Lektore Daina Kriviņa, biedrība “Latgales koučinga centrs”.
Piedalījās 25 dalībnieki.

AIZRAUJOŠI, IZZINOŠI UN IEDVESMOJOŠI - šie vārdi raksturo apmācības.
Šodienas domas un darbi veido rītdienas mācības. Apzinamies, ka mēs paši veidojam savu likteni. „Cilvēks nav nācis šajā pasaule, lai baudītu tās labumus, bet lai mācītos meklēt un pilnveidotu sevi.”

Sevis pilnveidošana nozīmē centienus iepazīt, kopt un veidot savu iekšējo pasauli.

ceturtdiena, 2016. gada 3. marts

Konkursi!

Iespēja iesniegt projekta ideju sava pagasta, novada un novadnieku dzīves uzlabošanā ir ikvienam interesentam!
LMT Latvijai

Jauniešu biznesa ideju konkurss!   Informācija un nolikums

ceturtdiena, 2016. gada 11. februāris

Dzīvo aktīvi, dzīvo Izvaltā!
 Sākušas individuālās radoši terapeitiskās nodarbības, izmantojot smilšu lampu.

Simbolu,attēlu valoda un smiltis – sensens materiāls, kas ir viegli birstošs, bet rosina veidot un radīt. 
Bērnībā katrs noteikti ir spēlējies smiltīs pie jūras, upes vai smilšu kastē. Tajās varētu mīcīties vai veidot no tām smilšu kūkas, kalnus, pilis un tuneļus. Ļaut sausām smiltīm birt caur pirkstiem ... Mums ir atmiņas par to,  kas aicināt aicina ar tām darboties. Izjūtas paliek, satinas atmiņu kamolā kopā ar agrākiem sapņiem, vientulību vai prieku...
To visu iekšēji iztēlojamies, rušinoties terapeitiskajā smilšu kastē. Šķietami nesasniedzamais, dziļi zemapziņā iegulušais top saprotams ar rokām. Tā ir domāšana attēlos. 
Tas, kas tiek veidots smilšu bildē, vienmēr ir pareizs. Neko nevar izdarīt nepareizi. Jo ikreiz tiek radīta maza pasaule, tiek izstāstīts kāds stāsts. Tāpēc arī ir svarīgi, lai kāds būtu klāt, klusām sēdētu, skatītos, klausītos un saprastu, varbūt ne vienmēr ar prātu, bet ikreiz ar sirdi. Darbošanās smilšu kastē notiek klusumā. Tikai tad, kad bilde ir gatava, ļoti uzmanīgi var sākt pārvērst attēlu vārdos. Kaut gan daudz kas paliek nepateikts, tomēr tas tiek saprasts.

otrdiena, 2016. gada 26. janvāris

Jauniešus darbs sabiedrības labā

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina biedrības un nodibinājumus iesaistīt jauniešus darbā sabiedrības labā.Veidot darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem aicināta jebkura Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums (izņemot politiskās partijas), kas sociāli nozīmīgu darbību veic tādās jomas kā labdarības projekti, sociālā aprūpe, lauksaimniecība, māksla, kultūra, izglītība, ēdināšana, sporta pasākumi, administratīvais darbs un citas.Files:
Darbs_sabiedribas_laba_2016_01.doc179 K

pirmdiena, 2016. gada 25. janvāris

Biedrības „ATTĪSTĪBAI” kapacitātes stiprināšana un ilgtspējīga attīstība Nr.2012.EEZ/DAP/MIC030

Biedrības “ATTĪSTĪBAI” darbības mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Krāslavas novadā caur aktīvu un regulāru biedrības darbību, kas balstīta uz demokrātijas principu stiprināšanu, vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu, dažādu interešu grupu sadarbības veicināšanu un ilgtspējīgas attīstības veidošanu ar jaunu finanšu un cilvēkresursu piesaisti.

Lai nodrošinātu attīstību, darbības programmas ietvaros tika organizētas dažādas aktivitātes, kas veicināja biedrības kapacitāti, jaunu biedru piesaisti, biedrības atpazīstamību. 
Projekta īstenošana notika no 2013.gada 31. jūlija līdz 2015.gada 31. decembrim Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma” ietvaros. 
Projektu finansiāli atbalstīja Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 95% no programmas līdzfinansējuma tika piešķirts no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta. Programmu „NVO darbības atbalsta programma” finansēja Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts.

Projekta rezultāti:

Projekta aktualitātes 2013-2015:

Galvenie īstenotie pasākumi un to rezultāti:

*  Forumi par pagasta attīstības stratēģiju un projekta noslēguma pasākums (2 forumi, 163 dalībnieki)
*  Anketēšana par iedzīvotāju dzīves kvalitāti. (izstrādāts 1 informatīvs dokuments, kas pieejams 3 novada bibliotēkās – Izvaltas Tautas bibliotēkā, Kombuļu Tautas bibliotēkā, Krāslavas centrālajā bibliotēkā)
*  Apmācības dažādām vecuma un interešu grupām.
*semināru cikls par pilsonisko līdzdalību, apmācītas 15 personas,
*apmācības grāmatvedības jautājumos - apmācītas 15 personas ,
*apmācības juridiskajos jautājumos - apmācītas 15 personas,
*apmācības par vērtībām sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - apmācītas 20
  personas,
*seminārs par izaugsmes un attīstības veiksmes atslēgu - apmācītas 15
  personas)
* Kapacitātes stiprināšanas pasākumi. (2 ar jaunām prasmēm apmācīti biedri, 9 jauni biedri, 20 jauni brīvprātīgie un uzsākta sadarbība ar citām NVO – Latvijas Lauku forumu un biedrību "Esi ar mums")
*  Dalība projektu konkursos (īstenoti 6 projektu pieteikumi)
*  Publicitātes pasākumi (Vietējā avīzē 6 publikācijas, novada mājas lapā 6 informatīvie raksti, katru  mēnesi papildināta informācija biedrības mājaslapā)
*  Izvaltā un Krāslavas novadā mazinājusies sociālā atstumtība un sekmēta dažādu vecuma un interešu grupu sociālā un pilsoniskā līdzdalība;
*  laba pārvaldība un atbildība - piesaistīti jauni biedri, nodrošināta publicitāte par biedrības darbību, izstrādāts un publiski pieejams pētījums “Dzīves kvalitātes novērtējums Izvaltas pagastā” un “Darbības programma 2016.-2020.”;
*  nodrošināta dzimumu līdztiesība, visi izglītojošie un veselību veicinošie, brīvā laika pavadīšanas pasākumi pieejami visu dzimumu, vecumu pārstāvjiem;

*  nodrošināta vides ilgtspējīga attīstība – īstenotajos projektos uzlabota, labiekārtota  vide un dzīves kvalitāte.


Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un    
                           Norvēģija. Par informācijas saturu atbild biedrība „ATTĪSTĪBAI”.