piektdiena, 2013. gada 16. augusts

AUDZ un DARI lielākas lietas

Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)


Projekts: AUDZ un DARI lielākas lietas
Īstenotājs: biedrība "ATTĪSTĪBAI"
             Īstenošanas periods: 18.07.2013. līdz 31.01.2015.
             Projekta numurs: 2012.EEZ/DAP/MIC/030
             Finansējums: 95% EEZ finanšu instruments un 5% no Latvijas valsts budžeta
             Īstenošanas vieta: Latgales reģions, Krāslavas novads, biedrības "ATTĪSTĪBAI" aktīva darbība Izvaltas pagastā    
             un  citu pagastu piesaiste atsevišķās aktivitātēs.
Project:  GROW and DO bigger things / AUDZ un DARI lielākas lietas
Executing organization:  NGO "EVOLUTION"
Project number: 2012.EEZ/DAP/MIC/030
             Foundation: 95% of the EEA financial mechanism and the 5% of Latvian state budget
             Location: Latgale region, Kraslava, NGO "ATTISTIBAI" active participation in Izvaltas parish and other parishes    
             to separate activities.