svētdiena, 2014. gada 11. maijs

Dzīves kvalitātes novērtējums Izvaltas pagastā


Priekšvārds
Latvijas lauki aizvien tukšojas, tiek izstrādātas stratēģijas, tiek runāts par valsts ekonomisko izaugsmi un iedzīvotāju labklājības celšanu. Valsts nepieciešamība saglabāt savu teritoriju apdzīvotu un ar cilvēkresursiem nodrošinātu ilgtermiņā ir skaidri saskatāma. Tomēr par spīti īstenotajām aktivitātēm ir ciemi, kuri izmirst, ir tādi kuri aktīvi darbojas un paši cīnās par savu iespēju dažādošanu un ilgtspējas nodrošināšanu. Jo tālāk no pilsētas, jo tālāk no aktīvu ražotņu un tirzniecības centriem, jo skaidrāk pamanāms, ka aiz katras politiskās idejas un lēmuma ir reāls cilvēks, indivīds, kurš cīnās ar visām ikdienas reālijām, lai padarītu savu, savu tuvāko un dažos gadījumos arī visas sabiedrības dzīvi labāku visos tās iespējamajos aspektos.   
                            
Lai aplūkotu visu dokumentu, seko saitei:
Dzives_kvalitates_novertejums_Izvaltas_pagasta.pdf
Papildus informācija:
Tel. +371 29646677
Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.