trešdiena, 2017. gada 19. aprīlis

“No sava dārza, savam galdam – Izvaltā!”

Ir apstiprināts projekts No sava dārza, savam galdam – Izvaltā!” un 4.aprīlī tika parakstīts tā līgums.
Projektu finansē Borisa un Ināras Teterevu fonds, ar jaunu atbalsta programmu uzņēmīgajiem un rosīgajiem  - “Pats savam saimes galdam”. Programmas mērķis - dot iespēju grūtībās nonākušiem cilvēkiem pašu rokām veikt zemkopības darbus pārtikas sagādāšanai savam saimes galdam.  Līdzīgs ir arī mūsu projekta mērķis: Paaugstināt Izvaltas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, uzlabojot viņu dzīves apstākļus, atbalstot, iesaistot tos aktivitātēs, kas palīdzēs pārvarēt dzīves grūtības.
Projektā ir iesaistītas 60 personas t.i. 15 ģimenes ar bērniem (t.sk. bērniem invalīdiem) un 15 trūcīgās personas – kas saņems materiālo atbalstu, kas dos iespēju grūtībās nonākušiem cilvēkiem apgūt jaunas un pilnveidot esošās prasmes, pašu rokām veikt darbus pārtikas sagādāšanai savas saimes galdam, lai ģimenes sev izaudzētu dārzeņus un sagatavotu ekoloģiski tīrus pārtikas krājumus ziemai, iestādītu, koptu ogu un augļu krūmus, kas nesīs augļus ilgtermiņā.
Pirms Lieldienām iesaistītie dalībnieki jau saņēma Atbalsta komplektu – sēklas un stādus.  Dalībnieku sejās bija patiess prieks. Tas vieš cerības, ka mums viss izdosies. Tuvākajā laikā tiks izdalīti arī darba instrumenti. Pavasaris nedaudz kavējas, līdz ar to arī darbošanās dārzā. Debesīs virmuļo pavasara vēsmas un drīz, pavisam drīz darbi sāksies.

Projekta “No sava dārza, savam galdam – Izvaltā!”  aktivitāšu pamats un galvenā vērtība cilvēks un ģimene. Tā gaitā tiks organizēta kopēja darba diena zemnieku saimniecībā, kur praktiski apgūt prasmes, gūt pozitīvus iespaidus savam darbam, organizēta darbnīca Krājumi ziemai – kad ieinteresētie projekta dalībnieki kopīgi ar biedrības brīvprātīgajiem darba veicējiem/meistarklases mentoriem sagatavos daudzveidīgus pārtikas krājumus ziemai. Noslēgumā būs Rudens ražas pasākums – kur visi iesaistītie piedalīsies izaudzētās produkcijas un ziemas krājumu izstādē, kopīgi dalīsies savos iespaidos, receptēs, nākotnes plānos, izvērtēs savas ģimenes pavasara – rudens darba sezonu. 

piektdiena, 2017. gada 7. aprīlis

PATS SAVAM SAIMES GALDAM


Borisa un Ināras Teterevu fonda jaunajā programmā „Pats savam saimes galdam” vismaz 400 grūtībās nonākušās ģimenes iegūs papildu iespēju un mudinājumu  pašu rokām veikt zemkopības darbus pārtikas sagādāšanai savam saimes galdam. Šajā darbā talkā nāks 15 bezpeļņas organizācijas, kuras šogad īstenos projektus, aptverot 1400 labuma guvējus. Atbalstīto organizāciju starpā - piecas no Latgales.
 Krāslavas novada Izvaltā biedrība „Attīstībai” dārza darbos iesaistīs 30 mājsaimniecības un papildus sēklu un stādu dāvinājumam organizēs kopīgu darba dienu vietējā zemnieku saimniecībā. Tajā varēs apgūt praktiskas iemaņas dārzu ierīkošanā un saņemt padomus par sava dārza kopšanu.
Savukārt Indrā biedrība „Stāvēt aizliegts” papildus dārzu kopšanai organizēs ievārījumu vārīšanas meistarklasi  12. augustā - ikgadējo ciema Ievārījuma svētku laikā.
Borisa un Ināras Teterevu fonda jaunā programma sniegs atbalstu bezpeļņas organizāciju centieniem iesaistīt uzņēmīgus un rosīgus savas apkaimes iedzīvotājus darbos, kas uzlabo viņu dzīves apstākļus. Jauno programmu īstenos trīs gadus, ik gadu sniedzot atbalstu 35000 eiro apmērā (kopā 105000 eiro).
Organizācijas atbalstīto projektu ietvaros sarūpēs sēklas, stādus un dārza kopšanas piederumus gan novada trūcīgo ģimeņu piemājas dārzu ierīkošanai, gan biedrību pārziņā esošo dārzu apstādīšanai. Visas vasaras garumā būs arī iespēja saņemt konsultācijas par dārza kopšanu, savukārt rudenī – par ražas uzglabāšanu ziemai un konservēšanu.
Diana Germane,
sabiedrisko attiecību speciāliste

trešdiena, 2017. gada 5. aprīlis

un darbs var sāktiesMūsu projekts "No sava dārza, savam galdam-Izvaltā!" ir guvis atbalstu atbalstu programmas "Pats savam saimes galdam" ietvaros. Kopumā tika saņemti 30 projektu pieteikumi, no kuriem atbalstīti 14.