piektdiena, 2017. gada 7. aprīlis

PATS SAVAM SAIMES GALDAM


Borisa un Ināras Teterevu fonda jaunajā programmā „Pats savam saimes galdam” vismaz 400 grūtībās nonākušās ģimenes iegūs papildu iespēju un mudinājumu  pašu rokām veikt zemkopības darbus pārtikas sagādāšanai savam saimes galdam. Šajā darbā talkā nāks 15 bezpeļņas organizācijas, kuras šogad īstenos projektus, aptverot 1400 labuma guvējus. Atbalstīto organizāciju starpā - piecas no Latgales.
 Krāslavas novada Izvaltā biedrība „Attīstībai” dārza darbos iesaistīs 30 mājsaimniecības un papildus sēklu un stādu dāvinājumam organizēs kopīgu darba dienu vietējā zemnieku saimniecībā. Tajā varēs apgūt praktiskas iemaņas dārzu ierīkošanā un saņemt padomus par sava dārza kopšanu.
Savukārt Indrā biedrība „Stāvēt aizliegts” papildus dārzu kopšanai organizēs ievārījumu vārīšanas meistarklasi  12. augustā - ikgadējo ciema Ievārījuma svētku laikā.
Borisa un Ināras Teterevu fonda jaunā programma sniegs atbalstu bezpeļņas organizāciju centieniem iesaistīt uzņēmīgus un rosīgus savas apkaimes iedzīvotājus darbos, kas uzlabo viņu dzīves apstākļus. Jauno programmu īstenos trīs gadus, ik gadu sniedzot atbalstu 35000 eiro apmērā (kopā 105000 eiro).
Organizācijas atbalstīto projektu ietvaros sarūpēs sēklas, stādus un dārza kopšanas piederumus gan novada trūcīgo ģimeņu piemājas dārzu ierīkošanai, gan biedrību pārziņā esošo dārzu apstādīšanai. Visas vasaras garumā būs arī iespēja saņemt konsultācijas par dārza kopšanu, savukārt rudenī – par ražas uzglabāšanu ziemai un konservēšanu.
Diana Germane,
sabiedrisko attiecību speciāliste

trešdiena, 2017. gada 5. aprīlis

un darbs var sāktiesMūsu projekts "No sava dārza, savam galdam-Izvaltā!" ir guvis atbalstu atbalstu programmas "Pats savam saimes galdam" ietvaros. Kopumā tika saņemti 30 projektu pieteikumi, no kuriem atbalstīti 14.

pirmdiena, 2017. gada 27. marts

Līdz šī gada 21. aprīlim - konkurss „IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI”

Avots: www.kraslavasvestis.lv
Krāslavas novada dome aicina novada iedzīvotājus – domubiedru grupas un biedrības līdz šī gada 21. aprīlim iesniegt projektu pieteikumus tradicionālajam projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi”, saņemot līdz 600 eiro lielu finansējumu savām idejām.

Pielikumi:
Nolikums_Iedzivotaji_veido_savu_vidi_2017.doc
1_Iesnieguma_forma_Kraslava_2017.doc
2_Ieteikumi_aizpildisanai_Kraslava_2017.doc
3_saskanojums_Kraslava_2017.doc
4_Atskaites_forma_2017.doc

svētdiena, 2017. gada 26. marts

SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS KONFERENCE

Konferencē klātienē, dalībnieki klausījās ārvalstu sociālo uzņēmēju pieredzes stāstus un ikviens varēja uzzināt un piedalīties diskusijās par sociālās uzņēmējdarbības tendencēm un aktualitātēm Latvijā, uzzināt svarīgāko par ESF projektu “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”, kā arī apmeklēt vienu no trim praktiskajām radošajām darbnīcām par sociālās uzņēmējdarbības ideju īstenošanu un attīstīšanu.
Vairāk informācijas:

Izgaršo Latgali

Izgaršo Latgali
Viesu māja "Mežinieku mājas" atrodas ainaviskā vietā, netālu no Aglonas bazilikas.  Šī ir bioloģiska saimniecība, kas piedāvā naktsmītnes, pirti un pirts rituālus pirtnieka uzraudzībā, te var arī paši izcept maizes kukulīti un vārīt sieru brīvā dabā.

svētdiena, 2017. gada 12. februāris

Zemledus makšķerēšanas sacensības "Izvalta 2017"

Nolikums
1. Sacensību mērķi un uzdevumi.
1.1. Popularizēt makšķerēšanu kā dabai un videi draudzīgu sportiska rakstura vaļasprieku, veicināt Izvaltas, Krāslavas novada un ciemiņu makšķernieku savstarpējo saskarsmi un vienotību.
1.2. Veicināt makšķernieku individuālo meistarību un noskaidrot spēcīgākos individuālos zemledus makšķerniekus sacensību dalībnieku vidū.
2. Sacensību organizētājs.
2.1. Biedrība "ATTĪSTĪBAI".
2.2. Par norises vietas sagatavošanu un sakopšanu pēc pasākuma atbild organizētājs.
2.3. Par dalībnieku personiskajām mantām organizators atbildību nenes.
3. Norises laiks un vieta, pieteikšanās un reģistrācija.
3.1. Sacensības notiek 2017. gada 25.februārī no plkst. 10:00 līdz 13:30 Sargavas ezerā, Izvaltas pagastā, Krāslavas novadā.
3.2. Pulcēšanās un reģistrācija sākot no pulksten 09:30 – 10:00 Sargavas ezera pludmale (Cibuļska pusē).
3.3. Sacensību atklāšana un instruktāža sacensību bāzes vietā plkst. 10:00.
3.5. Makšķerēšana visiem dalībniekiem notiek no plkst. 10:00 līdz plkst. 13:30 (ar tiesībām makšķerēšanu beigt arī ātrāk).
3.6. Sacensību noslēgums un uzvarētāju apbalvošana – no pulksten 14:00.
4. Sacensību noteikumi, dalībnieki, vērtēšana un apbalvošana.
4.1. Personām, jābūt klāt derīgai „Makšķerēšanas kartei” un personu apliecinošam dokumentam.
4.2Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu. Bērni, drīkst būt tikai vecāku pavadībā.
4.3. Sacensību dalībniekiem (makšķerniekiem) atļauts izmantot 1(vienu) makšķeri, kura aprīkota ar 1(vienu) jebkura veida āķi (mormišku).
4.4. Pārvietošanās makšķerēšanas laikā brīva pa norobežoto Sargavas ezera daļu, ievērojot attālumu ne mazāku par 5m no citiem makšķerniekiem.
4.5. Katram dalībniekam ir tiesības aizņemt divus āliņģus, kurus ir tiesības apzīmēt individuāli.
4.6. Sacensību dalībnieki ir personīgi atbildīgi par drošību makšķerēšanas laikā.
4.7. Sacensībās tiek vērtēts individuālais dalībnieka rezultāts.
4.8. Pēc makšķerēšanas pabeigšanas lomu obligāti jāuzrāda sacensību tiesnešiem sacensību bāzes vietā.
4.8.1 Par uzvarētāju tiek noteikts tas dalībnieks, kurš lomā iegūs lielāko zivju kopsvaru. Zivju suga, kuru neieskaita lomā par galveno balvu - līdaka.
4.8.2. Par pārējo balvu ieguvējiem tiks noteikti dalībnieki, kuri lomā iegūs lielāko vai mazāko zivi mērot pēc svara.
4.9. Uzvarētājiem balvas.

otrdiena, 2017. gada 17. janvāris

Siera ceļš

Vai izvaltieši gatavi iesaistīties ar savu piedāvājumu?
Aicinām atsaukties saimniekus, kuri no pašu audzētu govju piena gatavo sieru pēc vecām un mūsdienu receptēm.
Tie, kas gatavi uzņemt apmeklētājus, kas var degustēt sieru, pienu, rūgušpienu, paniņas un citus piena produktus, vērot to tapšanas procesu, kā arī līdzdarboties, iegādāties produkciju.
Tie, kas vēlas semināros apgūt dažādas prasmes, lai iesaistītos pagasta "Siera ceļa" maršruta izstrādē jau janvārī, februārī!

Informāciju meklēt biedrībā "ATTĪSTĪBAI".

ceturtdiena, 2017. gada 5. janvāris

Realizētie projekti

* Projekts “Estrādes izveide brīvā dabā Izvaltā un pirmie Izvaltas svētki”/2016.gads
* Projekts "Dzīvot aktīvi, dzīvot Izvaltā!"/2015.-2016.
* Projekts Sporta spēles "Kopā jautrāk!"/2015.gads
* Projekts "Izvaltas ciemata centra labiekārtošana"/2015.gads
* Projekts "Deju plača izveide Izvaltā"/2015.gads
* Projekts "MĀCĀMIES UN DARĀM KOPĀ!"/2015.gads
* Projekts "Soli tālāk!"/2015.gads
* Projekts "Izvaltas kapu vārtu atjaunošana"/2014.gads
* Projekts "Kopā ar un par bērniem"/2014.gads
* Projekts "Kopā jautrāk!"/2014.gads
* Projekts "Soli tālāk!"/2014.gads
* Projekts "AUDZ un DARI lielākas lietas"/2013.-2015.gadi
* Projekts "Padod, es celšu!" /2013.gads
* Projekts "Izaugsme - attīstībai" /2013.gads
* Projekts "ACTI Izvaltā" /2013.gads
* Projekts "Vasaras zaļā akadēmija"/2013.gads
* Projekts "Soli tālāk!"/2012.-2013.gads
* Projekts "Our Tourism is our Common History"/2012.gads
* LEADER projekts "BLPI izveide Izvaltā"/2012.gads
* Projekts "Kopienu darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un nabadzības mazināšanai"/2012.gads
* Projektu konkurss "Mēs paši!" /2011.gads
* Projekts "Rainbow - oda the diversity" /2011.-2013.g.
* Projekts "Pilsonis" /2011.gads
* SFL projekts "Pilnvērtīgu dzīvi visiem!"