piektdiena, 2014. gada 28. marts

Seminar cycle on "Civic Participation"

NGO "EVALUTION" in framework of project "Grow and DO bigger things" on March 20 and 21st year 2014 organized seminar cycle on "Civic Participation". Opportunity to attend seminar cycle led by a experienced high class lecturer A. Pastore and improve their knowledge was given to 26 participants from Kraslava district.
Workshop started with joint circle where each participant introduced to himself. The main goal of this seminar was to promote understanding of the civil society concept and its functions. Put simply, as a lecturer, said: "In these two days, we will make complicated things and concepts simpler!"
During discussions, it was deduced and agreed that the civil society is formed in a given environment - groups, societies where people are self-organized to deal with a problem, to serve not only their own, but also the needs of society.

trešdiena, 2014. gada 26. marts

Pilsoniskās līdzdalības seminārs


Š.g. 20. un 21. martā biedrība "ATTĪSTĪBAI" projekta „AUDZ un DARI lielākas lietas” ietvaros, rīkoja semināru ciklu "Pilsoniskā līdzdalība." Semināru apmeklēja un savas zināšanas pilnveidoja Krāslavas novada iedzīvotāji, 26 dalībnieku sastāvā. Semināru ciklu vadīja pieredzes bagāta lektore A. Pastore.

otrdiena, 2014. gada 18. marts

Pilsoniskās līdzdalības semināru darba kartība

     

Dienas kārtība 20.martā
10.30 Kafija, tēja, rīta sarunas
11.00 -11.10 Biedrības „ATTĪSTĪBAI” vizītkarte (Inga Leikuma)
11.10 – 12.30 Pilsoniskā sabiedrība un tās funkcijas līdzdalība un interešu aizstāvība
Pauze
12.50 – 14.00 Pilsoniskā līdzdalība un interešu aizstāvība
14.00 -15.00 Pusdienu pārtraukums
15.00 – 17.00 Pilsoniskās līdzdalības akcijas
17.00 – 18.00 Dienas kopsavilkums

Dienas kārtība 21.martā
09.30. Kafija, tēja, rīta sarunas
10.00 - 11.30 Praktiski instrumenti pilsoniskās līdzdalības aktivitāšu nodrošināšanai
Pauze
11.50 – 14.00 Praktiski instrumenti pilsoniskās līdzdalības aktivitāšu nodrošināšanai
14.00 -15.00 Pusdienu pārtraukums
15.00 – 17.00 Pilsoniskās līdzdalības akcijas plānošana, ieviešana un izvērtēšana
17.00.– 17.30. Kopsavilkums

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī informācija mājas lapai ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild biedrība „ATTĪSTĪBAI”. Papildus informācija: Tel. +371 29646677; Fakss: +371 65626418; e-pasts: nvo_attistibai@inbox.lv