svētdiena, 2013. gada 27. oktobris

Jaunumi_ADLL


Forums 2013


12. oktobrī Krāslavas novadā Izvaltā notika NVO "ATTĪSTĪBAI" pirmais forums.
Pasākuma mērķis bija dot iespēju Izvaltas pagasta iedzīvotājiem tikties, lai pārrunātu viņiem aktuālus jautājumus, diskutētu par idejām, kā kopīgiem spēkiem uzlabot dzīvi mūsu pagastā, un formulētu priekšlikumus, ko iesniegt lēmumu pieņēmējiem.
Foruma atklāšanā savu uzrunu teica Izvaltas pamatskolas direktore Z. Gaveika, pagasta pašvaldības vārdā A. Platace un NVO "Attīstībai" priekšsēdētāja I.Leikuma.
Tika izveidotas 4 darba grupas - dzīves vides kvalitāte; sabiedrības veselība; izglītība; kultūra, atpūta, sports, brīvais laiks. Dalībnieki darbojās grupās. Diskutēja par sev saistošajiem jautājumiem, atrada kopīgas intereses un risinājumus, kā arī radīja jaunas idejas.
Muzikālā pauze ļāva atslēgties no ikdienas un ieskatīties nākotnes vīzijā. Kopības sajūtu radīja kafijas pauzes.
Izvērtējot foruma norisi, var secināt, ka šāda kopā sanākšana ir vajadzīga. Dalībnieku atsauksmēs jūtams gandarījums par foruma norisi.
" Sabiedriski aktīvs pasākums. Patika grupu darbs un cilvēku radošās idejas."
" Man ļoti patika! Prieks, ka atnācu! Paldies organizatoriem! Lai Izvaltai un Attīstībai izdodas!"
 "Man patika darbošanās grupās, koncerts, kafijas pauzes, un es zinu, ka Izvaltai būs nākotne."
"Forums organizēts ar izdomu. Šādas aktivitātes rosina uz turpmāko darbību, atkal darbošanos."
  
Ar dalībnieku prezentācijām un detalizētu ieskatu izstrādātajās idejās var iepazīties biedrības telpās.
 „AUDZ un DARI lielākas lietas” projekta īstenotāju aptauja
par iedzīvotāju dzīves kvalitāti, to ietekmējošiem faktoriem un jomām, kurās nepieciešama īstenotās politikas maiņa. 
Labdien! Lūdzam Jūs piedalīties biedrības „ATTĪSTĪBAI” aptaujā.
Aizpildot anketu, lūdzam apvilkt tās atbildes, kuras atbilst Jūsu viedoklim vai situācijas raksturojumam, kā arī pievienot savus komentārus vai citas atbildes tajos gadījumos, kad dotās atbildes nav Jums atbilstošas.
Paldies! Aizpildītu anketu lūdzam atsūtīt uz e-pastu: nvo_attistibai@inbox.lv vai nodot personiski.
Anketa šiet - ADLL_anketa.docPapildus informācija: tel. +371 65626418; e-pasts: nvo_attistibai@inbox.lv
Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī informācija mājas lapai ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild biedrība „ATTĪSTĪBAI”.

ceturtdiena, 2013. gada 10. oktobris

Brīvprātīgais darbs

Izpēti sevi! Atbildot uz desmit jautājumiem, padomājiet par savu rīcību, uzskatiem un principiem!

  1. Vai Jūsuprāt gandarījums par paveikto ir būtiskāks par finansiālu atalgojumu?
  1. Vai piekrītat, ka trīs brīvas stundas labāk veltīt aktīvai darbībai nekā pasīvai atpūtai?
  1. Vai Jūs uzskatāt, ka ikvienam cilvēkam ir pienākums līdzdarboties, lai uzlabotu sabiedrības dzīves kvalitāti?
  1. Vai Jūs esat pārliecināts/-a, ka jebkuram cilvēkam ir jāpalīdz grūtā situācijā, arī tad, ja viņš pats vainīgs savās problēmās vai pat pelnījis sabiedrības nosodījumu?
  1. Vai Jūs spējat pieņemt un saprast Jums radikāli pretējus uzskatus un dzīvesstilu?
  1. Vai Jūs vēlaties ar savu aktīvu darbību ietekmēt svarīgus lēmumus un sabiedriskās norises?
  1. Vai Jūs piekrītat, ka visiem cilvēkiem, arī atšķirīgajiem, ir jādod vienādas iespējas?
  1. Vai Jūs vēlaties brīvprātīgi dalīties ar savām zināšanām, talantiem un prasmēm ar cilvēkiem, kuriem tas ir interesanti, noderīgi vai nepieciešams.
  1. Vai Jūs izjūtat nepieciešamību mainīt savu ikdienu, gūstot jaunu pieredzi?
  1. Vai Jūs piekrītat, ka, darot labas un jēdzīgas lietas, Jūsu ikdiena un dzīve kļūst vērtīgāka?

Saskaitiet visus jautājumus, uz kuriem esat atbildējis/-usi ar „jā”! Jo vairāk apstiprinošu atbilžu, jo lielāka nozīme Jūsu dzīvē ir brīvprātīgā darba principiem, jo lielāku gandarījumu gūsit, darot darbu no brīva prāta un labas sirds.