svētdiena, 2017. gada 12. februāris

Zemledus makšķerēšanas sacensības "Izvalta 2017"

Nolikums
1. Sacensību mērķi un uzdevumi.
1.1. Popularizēt makšķerēšanu kā dabai un videi draudzīgu sportiska rakstura vaļasprieku, veicināt Izvaltas, Krāslavas novada un ciemiņu makšķernieku savstarpējo saskarsmi un vienotību.
1.2. Veicināt makšķernieku individuālo meistarību un noskaidrot spēcīgākos individuālos zemledus makšķerniekus sacensību dalībnieku vidū.
2. Sacensību organizētājs.
2.1. Biedrība "ATTĪSTĪBAI".
2.2. Par norises vietas sagatavošanu un sakopšanu pēc pasākuma atbild organizētājs.
2.3. Par dalībnieku personiskajām mantām organizators atbildību nenes.
3. Norises laiks un vieta, pieteikšanās un reģistrācija.
3.1. Sacensības notiek 2017. gada 25.februārī no plkst. 10:00 līdz 13:30 Sargavas ezerā, Izvaltas pagastā, Krāslavas novadā.
3.2. Pulcēšanās un reģistrācija sākot no pulksten 09:30 – 10:00 Sargavas ezera pludmale (Cibuļska pusē).
3.3. Sacensību atklāšana un instruktāža sacensību bāzes vietā plkst. 10:00.
3.5. Makšķerēšana visiem dalībniekiem notiek no plkst. 10:00 līdz plkst. 13:30 (ar tiesībām makšķerēšanu beigt arī ātrāk).
3.6. Sacensību noslēgums un uzvarētāju apbalvošana – no pulksten 14:00.
4. Sacensību noteikumi, dalībnieki, vērtēšana un apbalvošana.
4.1. Personām, jābūt klāt derīgai „Makšķerēšanas kartei” un personu apliecinošam dokumentam.
4.2Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu. Bērni, drīkst būt tikai vecāku pavadībā.
4.3. Sacensību dalībniekiem (makšķerniekiem) atļauts izmantot 1(vienu) makšķeri, kura aprīkota ar 1(vienu) jebkura veida āķi (mormišku).
4.4. Pārvietošanās makšķerēšanas laikā brīva pa norobežoto Sargavas ezera daļu, ievērojot attālumu ne mazāku par 5m no citiem makšķerniekiem.
4.5. Katram dalībniekam ir tiesības aizņemt divus āliņģus, kurus ir tiesības apzīmēt individuāli.
4.6. Sacensību dalībnieki ir personīgi atbildīgi par drošību makšķerēšanas laikā.
4.7. Sacensībās tiek vērtēts individuālais dalībnieka rezultāts.
4.8. Pēc makšķerēšanas pabeigšanas lomu obligāti jāuzrāda sacensību tiesnešiem sacensību bāzes vietā.
4.8.1 Par uzvarētāju tiek noteikts tas dalībnieks, kurš lomā iegūs lielāko zivju kopsvaru. Zivju suga, kuru neieskaita lomā par galveno balvu - līdaka.
4.8.2. Par pārējo balvu ieguvējiem tiks noteikti dalībnieki, kuri lomā iegūs lielāko vai mazāko zivi mērot pēc svara.
4.9. Uzvarētājiem balvas.