trešdiena, 2016. gada 27. jūlijs

Atbalsti mūs

Lai mēs varētu īstenot savu misiju un panākt nepieciešamās sociālās pārmaiņas, veicināt dzīves kvalitātes pieaugumu, īstenot daudzveidīgus projektus un pasākumus, mums ir nepieciešams Tavs atbalsts!
Atbalstīt biedrību „ATTĪSTĪBAI“ Tu vari:
  • Iesaistoties  kā brīvprātīgais
Tu vari iesaistīties mūsu aktivitātēs, kļūstot par brīvprātīgo un sniedzot savas zināšanas un palīdzību konkrētu darbu veikšanā. 
  • Ziedo finansiālos līdzekļus kādam no mūsu projektiem/pasākumiem vai biedrības "ATTĪSTĪBAI" darbam kopumā (pārskaitījumā norādiet ziedojuma mērķi).
Rekvizīti:
Biedrība "ATTĪSTĪBAI"
Reģ. Nr. 40008174530
Banka: AS Swedbank
Konts:  LV86HABA0551030604297
SWIFT kods: HABALV22
 
Biedrībai "ATTĪSTĪBAI" ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, līdz ar to, ja Tu ziedo kā fiziska persona, tad saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10. panta pirmās daļas 3. punktu, ziedojot Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām,
kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitītas ziedojumu summas, taču šīs summas nedrīkst pārsniegt 20 % no apliekamā ienākuma lieluma.
Juridiskajai personai, saskaņā ar likuma “Par uzņēmēju ienākuma nodokli” 20.pantu, ziedojot Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi. Juridiskām personām ienākuma nodokli samazina par 85% no ziedotās summas, taču kopējā atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas. Lai saņemtu šo nodokļa atlaidi, ir:
jāaizpilda uzņēmumu ienākumu nodokļa gada deklarācija, tajā norādot ziedojuma summu;
* deklarācija jāiesniedz VID vispārējā kārtībā;
* attiecīgās biedrības vai nodibinājuma Finanšu ministrijas lēmuma kopija par sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu un dokumenti, kas apliecina biedrībai ziedotās summas apmēru (pavadzīme, kases ieņēmumu orderis vai bankas maksājuma uzdevums), juridiskajai personai jāsaglabā 5 taksācijas gadus.

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss pieškirts 2016.gada 14. jūlijā, atzinums Nr.13-2016/238, darbības jomā - pilsoniskas sabiedrības attīstība.
Lēmums:

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru